Cyfryzacja europejskich banków szansą dla polskich programistów

Cyfryzacja banków staje się kluczowym narzędziem w walce o udziały rynkowe – wynika z najnowszego raportu GFT Group, The Secrets of Digital Banking Success. Tym co skłania 90 proc. podmiotów do inwestowania w tym obszarze, jest zwiększenie lojalności i satysfakcji klientów. Jednak pomimo że 9 na 10 banków stworzyło bądź pracuje nad cyfrową strategią, jedynie 8 proc. wdrożyło kompleksowe rozwiązanie. Sprawną digitalizację hamuje nieodpowiednia struktura organizacyjna banków, trudności związane z integracją z dotychczasowymi systemami, a także brak wykwalifikowanej kadry. W rezultacie, pojawia się nisza dla specjalistów łączących kompetencje technologiczne i znajomość sektora finansowego.

W pół drogi do cyfryzacji

Jak wynika z raportu GFT Group, większość graczy na europejskim rynku bankowym poczyniła już pierwsze kroki w kierunku cyfryzacji. 9 na 10 banków posiada lub pracuje nad strategią digitalizacji. Proces ten jest jednak daleki od ukończenia. Zaledwie 8 proc. ankietowanych przyznało, że udało im się sfinalizować wprowadzenie cyfrowych rozwiązań. Pozostali respondenci wśród najpilniejszych potrzeb, na pierwszym miejscu wymieniają zbudowanie platformy internetowej. Innymi obowiązkowymi elementami cyfrowej strategii jest oferowanie usług poprzez kanały mobilne, wielokanałowe sposoby dystrybucji oraz wdrożenie systemów umożliwiających działania marketingowe i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Z kolei za kluczowe czynniki sukcesu strategii cyfrowej respondenci uznali spójność obsługi klienta we wszystkich kanałach, jakość usług i ich personalizację.

Walka z czasem i o klienta

Jak pokazuje badanie, szybka i sprawna cyfryzacja jest warunkiem koniecznym dla utrzymania udziałów rynkowych, zwłaszcza w świetle rosnącej konkurencji ze strony podmiotów pozabankowych, m.in. z sektora technologicznego (np. PayPal). Inwestycje w tym obszarze napędza przede wszystkim chęć zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów. Taką motywację jako najważniejszą wymieniło aż 90 proc. uczestników badania. Dopiero na drugim miejscu znajduje się zwiększenie dochodów.
Obecnie banki znajdują się w fazie radykalnego przeformułowania swoich strategii. W przeszłości w centrum uwagi zawsze znajdował się produkt. Wszystkie struktury i procesy były nakierowane na stworzenie jak najbardziej rentownej oferty. W tej chwili ulega to zmianie – w centrum zostaje postawiony konsument, a także jego oczekiwania i potrzeby – komentuje Jurgen Gürner, szef marketingu GFT.

Jednak w drodze do szybkiej i sprawnej cyfryzacji banki napotykają szereg wewnętrznych barier, co sprawia, że proces ten rozciąga się w czasie. Niemal połowa decydentów (48 proc.) przyznała, że na całkowite wdrożenie cyfrowej strategii potrzebuje od 3 do nawet 5 lat, co jest znacznym okresem na tak dynamicznie rozwijającym się rynku.

Cyfrowa rewolucja napędza popyt na specjalistów

Wśród trzech największych barier digitalizacji wymieniane są nieodpowiednia struktura organizacyjna banków, trudności związane z integracją z dotychczasowymi systemami, a także brak wykwalifikowanej kadry. Dlatego pojawia się nisza dla specjalistów łączących kompetencje technologiczne i znajomość specyfiki funkcjonowania sektora bankowego. Banki potrzebują ich, by osiągnąć następny etap rozwoju. Mimo to, współpraca z zewnętrznymi dostawcami nie stała się jeszcze powszechną praktyką – tylko ok. 1 na 4 respondentów przyznaje, że jego bank współpracuje z firmą z sektora FinTech. Wyjątkiem jest rynek niemiecki, gdzie taka współpraca cieszy się większą popularnością. Okazuje się jednak, że przeważająca ilość firm (około 2/3), które już zdecydowały się na współpracę z zewnętrznymi organizacjami jest nią usatysfakcjonowana. – Cyfryzacja jest dla europejskich banków sposobem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie, nieodzownym etapem rozwoju. Jednak wewnętrzny brak kompetencji w instytucjach bankowych będzie w najbliższych latach generował popyt na usługi wykwalifikowanych specjalistów z sektora FinTech. Polska jako bardzo atrakcyjna lokalizacja nearshoringowa dla krajów europejskich ma szansę na tym skorzystać. Według raportu KPMG, już dziś nasz kraj jest najbardziej preferowaną w Europie i drugą na świecie lokalizacją dla outsourcingu usług IT. Zapotrzebowanie ze strony sektora finansowego będzie w najbliższych latach stymulować polski rynek pracy dla specjalistów IT. Poszukiwani będą zwłaszcza eksperci łączący wiedzę techniczną ze znajomością funkcjonowania sektora bankowego, którzy będą w stanie zaprojektować i wdrożyć cyfrowe rozwiązania – mówi Piotr Kania, Dyrektor Zarządzający GFT Polska.

Kolejnym źródłem rozwoju rodzimego rynku ICT jest postępująca cyfryzacja polskich banków. Według danych Związku Banków Polskich, na koniec pierwszego półrocza 2014 r. dostęp do bankowości internetowej miało ponad 23 mln osób, co oznacza, że w ciągu roku ich liczba wzrosła o przeszło 2 mln. Ponadto, z sierpniowych danych serwisu PRNews.pl wynika, że obecnie w Polsce około 4,3 miliona klientów banków aktywnie korzysta z bankowości mobilnej. Stanowi to około 27% klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości internetowej, a liczba ta zwiększa się co miesiąc o około 100 tys. Dane te pokazują, że rodzime instytucje finansowe powinny inwestować w rozwój nowoczesnych technologii aby utrzymać przewagę rynkową i wyróżnić się na tle konkurencji.