Citi Handlowy dla rozwoju klientów
  • Konsekwentny wzrost biznesu klientowskiego – wzrost przychodów od klientów o 12% r./r.
  • Wsparcie realizacji planów klientów indywidualnych i rozwoju klientów instytucjonalnych – wzrost wolumenów powyżej sektora
  • Konsekwentny rozwój bankowości relacyjnej – karta kredytowa Citi Handlowy coraz częściej używaną kredytówką
  • Efektywny model bankowości detalicznej – rośnie rola sprzedaży online i stabilny wzrost akwizycji w kanałach Smart
  • Bank pierwszego wyboru dla globalnych klientów
  • Konsekwentna polityka dywidendowa – jeden z dwóch banków, które wypłaciły dywidendę

W drugim kwartale konsekwentnie realizowaliśmy nasze założenia wspierając inwestycje klientów instytucjonalnych oraz realizację planów klientów bankowości detalicznej. Dotarliśmy z naszym wsparciem do ponad 400 firm, co przełożyło się na oczekiwane dwucyfrowe wzrosty wolumenów. W bankowości detalicznej kontynuowaliśmy strategie rozwoju bankowości Smart. Wraz z wdrożeniem nowej platformy internetowej Citibank Online istotnie zwiększyliśmy udział sprzedaży internetowej w naszym nowoczesnym modelu dystrybucji, powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Citi Handlowy. Pozostajemy stabilnym bankiem dla naszych inwestorów i akcjonariuszy. Konsekwentnie realizujemy politykę dywidendową. Byliśmy jednym z dwóch banków, które wypłaciły w tym roku dywidendę.

W II kwartale 2017 roku Bank urósł w obszarze przychodów do poziomu 524 mln zł. Tym samym przychody Banku utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, po wyłączeniu wpływu jednorazowej transakcji zrealizowanej w roku 2016. W II kwartale odnotowano przy tym istotny, bo 7% wzrost sumy wyniku odsetkowego i prowizyjnego, co wpłynęło na wzrost zysku netto do poziomu 158 mln zł.

Znacząco wzrosło przy tym zaangażowanie Banku w finansowanie planów rozwoju klientów instytucjonalnych. Wolumeny kredytów instytucjonalnych na koniec II kwartału tego roku wzrosły o 14% r./r. To dynamika wzrostu ponad dwukrotnie wyższa niż średnia rynkowa. Bank intensywnie wspierał tez klientów indywidualnych. Tu podobnie, wzrost kredytów detalicznych był wyższy niż w sektorze – 4% r./r. vs. 3% r./r. w sektorze bankowym.

Pierwszy nowoczesny model bankowości detalicznej     

Wraz z wdrożeniem nowoczesnej platformy Citibank Online, rośnie satysfakcja klientów ze współpracy z bankiem przez internet i z wykorzystaniem kanałów mobilnych. Digital NPS, obejmujący Citibank Online, od momentu wdrożenia nowego Citibank Online wzrósł z poziomu 4% w marcu tego roku do poziomu 28%. Klienci jeszcze lepiej oceniają Citibank Online w kanałach mobilnych – tu Mobile NPS podwyższył się z poziomu 7% w marcu tego roku do 58% na zakończenie II kwartału. Jednocześnie rośnie liczba klientów korzystających z Citibank Online przez telefon – na koniec II kwartału 2017 roku liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, czyli takich, którzy raz na 30 dni skorzystali z bankowości mobilnej (aplikacja lub Citibank Online w technologii responsywnej) wyniosła ponad 112 tys., co stanowi wzrost o ok. 44% w stosunku do II kwartału 2016 roku.

Nowy system bankowości online istotnie wzmocnił też Bankowy Ekosystem Smart proponując rozwiązania, które pozwalają klientom szybko i wygodnie aplikować o nowe produkty. W rezultacie istotnie wzrosła akwizycja w kanałach internetowych – liczba kart kredytowych pozyskanych przez klientów przez Internet wzrosła o 42% r./r. Wdrożenie nowoczesnej aplikacji sprzedażowej na iPad, z której korzystają z kolei doradcy, bezpośrednio przełożyło się na wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych o 19% r./r.  

Citi Handlowy wzmacnia też pozycję „banku numer jeden” dla swoich klientów. Wolumeny transakcji realizowanych kartą kredytową wzrosły w II kwartale tego roku o 6% r./r., w tym samym okresie wolumeny transakcji walutowych podwyższyły się o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rośnie przy tym liczba klientów posiadających rachunek w Citi Handlowy – na koniec I półrocza 2017 roku wyniosła ona 459 tys. Trend wzrostowy zachowuje też portfel kart kredytowych – na koniec czerwca 2017 roku liczba kart kredytowych wyniosła 702,4 tys.

Bank pierwszego wyboru dla klientów z globalnymi aspiracjami

Citi Handlowy konsekwentnie realizuje strategię wsparcia rozwoju swoich klientów. Wolumeny klientów instytucjonalnych na koniec I półrocza 2017 roku wzrosły o 14%. Tym samym dynamika wzrostu kredytów w tym obszarze była o połowę wyższa niż w całym sektorze. Bank ze wsparciem finansowym do czerwca 2017 roku dotarł do ponad 400 firm.

Dzięki wsparciu globalnej sieci oraz zestawowi unikatowych rozwiązań technologicznych Citi Handlowy to także instytucja finansowa pierwszego wyboru dla firm międzynarodowych. Aktywa firm globalnych  w portfelu Banku od początku roku wzrosły o 27%, co może sugerować zdecydowanie większy apetyt zagranicznych inwestorów na inwestowanie w Polsce. Potwierdzeniem tego może być strategiczna inwestycja o wartości 1,3 mld zł jednego z kluczowych globalnych klientów Banku z branży samochodowej. Bank pełnił w tej transkacji rolę Mandated Lead Arranger.