„Ciśnienie na życie” ze srebrem w międzynarodowym konkursie Stevie Awards 2014

Fot. Kampania „Ciśnienie na życie”

Edukacja w zakresie profilaktyki schorzeń układu sercowo – naczyniowego, przeprowadzenie prawie 300 000 bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi w całej Polsce, a także ponad 2000 publikacji w mediach ogólnopolskich – to tylko niektóre osiągnięcia kampanii „Ciśnienie na życie”, która została uhonorowana srebrną nagrodą w prestiżowym konkursie Stevie Awards 2014.

 

W tym roku, do konkursu Stevie Awards zgłosiło się ponad 3500 organizacji i osób z ponad 60 krajów. Nagrody w konkursie przyznawane były w kilkunastu kategoriach. Ogólnopolska kampania społeczna „Ciśnienie na życie”, organizowana przez Grupę POLPHARMA we współpracy z agencjami PROCONTENT i TELESCOPE otrzymała srebrną nagrodę w kategorii Communications or PR Campaign/Program of the Year – Issues Management.

 

Celem kampanii jest edukacja Polaków na temat nadciśnienia tętniczego oraz zachęcenie ich do regularnej kontroli ciśnienia. By zaangażować odbiorców, kampania nie tylko edukuje, ale również umożliwia wykonywania bezpłatnych pomiarów ciśnienia na terenie całej Polski. Ponadto Grupa Polpharma w ramach kampanii wprowadziła nowe badanie – pierwsze na taką skalę w Europie badanie przesiewowe, dzięki któremu Polacy mogą sprawdzić, ile  lat mają ich serca. Aplikacja „Wiek serca”[1] pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego.

 

Dodatkowo, sponsor kampanii, grupa POLPHARMA otrzymała najwyższe wyróżnienie
w  kategorii „Other Publications – Public Relations”, za stworzenie książki kucharskiej „Posmakuj świata”.

 

Kampania „Ciśnienie na życie” została uhonorowana również złotą nagrodą
w międzynarodowym konkursie PR „2013 Magellan Awards” w kategorii „Kampanie Społeczne”. Zdobyła także główną nagrodę w konkursie „Kampanie społeczne roku 2013”, w kategorii „kampanie firm i fundacji firm”.

 

Sponsorem kampanii „Ciśnienie na życie” jest Polfa Warszawa Grupa Polpharma.
Za działania organizacyjne i komunikacyjne odpowiada agencja Procontent Communication. Za działania reklamowe: strategię komunikacji i kreację działań ATL i BTL odpowiedzialna jest agencja Telescope.

 

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie www.cisnienienazycie.pl.

 

 

 

 

 

***

Informacje o Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Ciśnienie na życie

Polfa Warszawa Grupa Polpharma jest sponsorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciśnienie na życie”. Akcja ma uświadomić Polakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Jak bowiem wynika z badania przeprowadzonego przez PBS w styczniu 2014 roku „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz zdrowego trybu życia dla serca wśród Polaków”, tylko 1/3 respondentów mierzy ciśnienie krwi regularnie. Ponad połowa badanych uważa, że kontrolę można rozpocząć po 50. roku życia lub dopiero po wystąpieniu zawału serca lub udaru, albo w ogóle nie wie, kiedy należy zacząć kontrolować ciśnienie. Panuje też przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się pokolenia. Wyniki raportu pokazują, że wiedza o nadciśnieniu jest niekompletna i konieczna jest dalsza edukacja w tym zakresie.

 

Jednym z głównych zadań kampanii jest przeprowadzenie jak największej liczby pomiarów ciśnienia krwi oraz badań wieku serca. W 2013 r. w ramach kampanii udało przeprowadzić się ponad 250 tys. pomiarów. W 2014 r. badania będą wykonywane w centrach handlowych, podczas ważnych konferencji medycznych, biznesowych, masowych wydarzeń sportowych, pielgrzymek oraz kontroli drogowych.

 

 [1] Aplikacja powstała w oparciu o wyniki Impact of atrial fibrillation on the risk of death: The Framingham Heart Study i publikację R. D’Agostino i wsp. Circulation oraz prace badawcze zespołu dra hab. T. Zdrojewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W badaniu wyliczono wiek serca dla osób w wieku od 30 do 74 lat, które dotąd nie przebyły ani zawału serca, ani udaru mózgu. Dlatego miarodajne wyniki uzyskamy tylko w tej grupie wiekowej.