CEZAMAT partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zostało partnerem wydarzeń organizowanych w dniach 17–23 listopada 2014 r. na Politechnice Warszawskiej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Akcja ta jest częścią międzynarodowego projektu promującego przedsiębiorczość i zachęcającego do podejmowania biznesowych inicjatyw. Cel ten wpisuje się również w ideę CEZAMAT-u, którego misją jest m.in. aktywne wspieranie przedsiębiorczych postaw młodych naukowców. Organizatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Forum Młodych Lewiatan.

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week, GEW) to przedsięwzięcie wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, którego pomysłodawcami są: Carl Schramm – CEO amerykańskiej Fundacji Kauffmanna, były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oraz brytyjska organizacja Make Your Mark. Ideą wydarzenia jest promocja przedsiębiorczości rozumianej nie tylko jako prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale także jako świadomego kształtowania ścieżki kariery zawodowej, rozwijania wiedzy i umiejętności wśród młodych ludzi – uczniów, studentów, absolwentów, twórców start-upów oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Największe na świecie „święto przedsiębiorczości” odbywa się od 2008 roku w ponad 140 krajach. Co roku uczestniczy w nim prawie 10 milionów osób i organizowane jest ponad tysiąc eventów. W ramach tego wydarzenia Politechnika Warszawska organizuje bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjacji czy budowania własnej marki.

Głównymi wydarzeniami na Politechnice Warszawskiej będą CEO Generations Forum (CGF) oraz targi PRINT 3D SHOW. CEO Generations Forum (CGF) to inicjatywa, która ma na celu przedstawienie dobrych wzorców biznesowych, przekazanie informacji na temat instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, jak również coachingu merytorycznego dla obecnych lub przyszłych przedsiębiorców wśród najmłodszych członków społeczności akademickiej PW. Targi PRINT 3D SHOW to pierwsze tak profesjonalne wydarzenie targowe
w Polsce o tematyce związanej z drukowaniem i skanowaniem 3D, prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, informacje o producentach i ich produktach.

W programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości znajdują się również wydarzenia organizowane przez Biuro Karier PW m.in. warsztat Rozwój małego biznesu prowadzony przez firmę TaxCare czy spotkanie Tworzenie modeli biznesu organizowane przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Biuro Karier PW zaprasza także na konsultacje z doradcą zawodowym, a absolwenci i studenci PW opowiedzą o kulisach zakładania swoich firm podczas StartUp Masters.

Honorowy patronat nad obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Politechnice Warszawskiej objął rektor PW, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Poza Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, partnerami akcji są również fundacja Grow Up Start Up oraz firma Pro Development Sp. z o.o.
Za organizację wydarzenia odpowiadają Biuro Karier PW oraz Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych. Patronem medialnym jest portal natemat.pl.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT aktywnie wspiera takie inicjatywy jak Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, gdyż celem projektu CEZAMAT jest nie tylko stworzenie jednego
z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-wdrożeniowych w Europie, ale również zainicjowanie funkcjonowania wspólnej platformy wymiany poglądów i współdziałania świata nauki i biznesu w zakresie generowania ambitnych, interdyscyplinarnych pomysłów młodych naukowców, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Kontakt dla mediów:

CEZAMAT PW Sp. z o.o.

Marta Lipska-Wrotek, m.lipska@cezamat.eu, 22 234 71 57

Partner of Promotion Sp. z o. o.

Katarzyna Możdźonek, k.mozdzonek@partnersi.com.pl, 22 858 74 58 wew. 96

 

CEZAMAT to centrum prowadzące super-interdyscyplinarne badania nad przyszłościowymi materiałami i technologiami. Badania te skoncentrowane są wokół szeroko pojętej mikroelektroniki, optoelektroniki, nanoelektroniki oraz bioelektroniki, jak również inżynierii mikro-materiałów i nano-materiałów wielofunkcyjnych.

Projekt CEZAMAT przewiduje budowę laboratorium centralnego przy ul. Poleczki w Warszawie oraz czterech laboratoriów środowiskowych zlokalizowanych na terenie Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Nowe laboratoria wyposażone zostaną w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy.

Dostęp do wszystkich laboratoriów CEZAMAT-u będzie otwarty dla pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów z uczelni polskich i zagranicznych, dla pracowników przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zainteresowanych współpracą badawczą i rozwojową.

 

Projekt CEZAMAT jest realizowany przez Konsorcjum złożone z dziewięciu jednostek naukowych (szkoły wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze), w tym:

– Instytut Chemii Fizycznej (IChF) – http://ichf.edu.pl/

– Instytut Fizyki (IF) – http://www.ifpan.edu.pl/

– Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT) – http://www.ippt.gov.pl/

– Instytut Wysokich Ciśnień (IWC) – http://w3.unipress.waw.pl/

– Instytut Technologii Elektronowej – www.ite.waw.pl

– Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) – http://www.itme.edu.pl/

– Politechnika Warszawska (PW)

– Uniwersytet Warszawski (UW)

– Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)