Cały czas rośnie popyt na profesjonalny coaching

W Stanach Zjednoczonych aż 70 proc. menedżerów średniego szczebla (wyższego – prawie wszyscy) systematycznie korzysta z usług coacha. W Anglii 80 proc. firm inwestuje w coaching, w Polsce – jedynie 15 proc. Według badań Forbes, ROI czyli zwrot z inwestycji w coaching jest 6-krotny, a według danych PwC nawet 7-krotny.

Według raportu The Future of Jobs w przyszłości będą się liczyły kompetencje cyfrowe i społeczne, a te ostatnie będą niezwykle istotne w procesie zmian jakich będziemy doświadczać. Nasza kariera nie będzie opierała się na jednej wyuczonej profesji. Będziemy musieli cały czas podnosić nasze umiejętności, nieustannie dokształcać się, zmieniać profesję i co za tym idzie pracę. A w związku z tymi zmianami, będziemy potrzebowali coachów, którzy pomogą nam przez nie przejść.

Czym jest coaching?

Coraz częściej mówimy o coachingu, niestety za sprawą „pseudo kołczów”, którzy doradzają nam jak żyć, jak się nie poddawać i jak osiągnąć sukces. Ale czy na tym rzeczywiście polega profesjonalny coaching? Wbrew obiegowym opiniom wcale nie jest doradzaniem, a skuteczną metodą pracy na poziomie neurologii mózgu. Coach pracuje z ludźmi, którzy chcą zmienić swój sposób myślenia i podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego tak, aby byli lepszymi liderami, menedżerami, czy rodzicami. ICF (International Coach Federation) definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. W Polsce jest to zawód często mylony z trenerem – który uczy umiejętności, z konsultantem – który jest doradcą w określonej branży, czy z terapeutą – który diagnozuje problemy oraz traumy z przeszłości i pracuje nad ich usunięciem.

Coaching Stylu Życia – nowy kierunek studiów

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula uruchamia nowy kierunek – Coaching Stylu Życia. Są to dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów studiów psychologii, dietetyki, rekreacji i wychowania fizycznego.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku rozpoczynamy rekrutację na 2-letnie studia II stopnia – mówi prof. Jolanta Żyśko, Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. – Coaching Stylu Życia będzie dostarczać wiedzy w trzech głównych obszarach: prawidłowa dieta, aktywność fizyczna i równowaga emocjonalna. Nasi absolwenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o nowe obszary i holistycznie zająć się swoimi klientami. Być lepszym trenerem personalnym, lepszym rehabilitantem czy dietetykiem – podkreśla prof. Jolanta Żyśko. Kierunek Coaching Stylu Życia na SGTiH Vistula uzyskał akredytację od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Częścią programu studiów jest akredytowana ścieżka Approved Coaching Specific Training Hours w International Coach Federation (ACSTH ICF). To oznacza, że absolwenci tego kierunku otrzymają nie tylko dyplom ukończenia studiów magisterskich uczelni wyższej, ale również certyfikat ACSTH ICF uprawniający do wykonywania zawodu coacha oraz pełne przygotowanie do podjęcia międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego na profesjonalnego coacha ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach International Coach Federation). Trzon programu studiów został opracowany według międzynarodowych standardów ICF i jest zgodny z etyką profesjonalnego coachingu.