Jak nie być nieodpowiedzialnym liderem?

Oczywiście, można rozwijać biznes, stawiając na jak największą sprzedaży i da się na tym dobrze zarobić, ale jak długo? – pyta Philippe Saffray, Prezes Zarządu Macif Życie TUW, jeden z praktyków biznesu, zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym podczas konferencji „Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”.

 

Mogłoby się wydawać, że nadrzędnym celem każdego przedsiębiorcy powinna być maksymalizacja zysków. A kiedy mowa o zyskach, nie ma mowy o etyce. Czy słusznie?

 

Prawdziwy lider musi umieć połączyć wskaźniki i wartości, albowiem jedno nie wyklucza drugiego. Idea zrównoważonego biznesu obejmuje zarówno kreowanie zysków, jak i dbałość o interes społeczny. – Jest to szczególnie ważne przy sprzedaży produktów finansowych. Dlatego od pośredników, z którymi współpracujemy, wymagamy etycznych zachowań – podkreśla Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

 

Przed współczesnym liderem stoi wyzwanie – zadbać zarówno o pracowników, jak i o klientów. – To lider powinien sprawić, żeby ludzie sobie wzajemnie zaufali
i autentycznie współpracowali. Prawdziwy, naturalny lider umie przerywać błędne koło dylematu więźnia i działa tak na ludzi, że w rezultacie tworzą zgrany zespół
– mówi Jacek Santorski, psycholog i dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa.

 

A jak angażować się społecznie? Jak realizować CSR? – Widzieć szansę tam, gdzie inni widzą problem – to jest przecież sedno ducha przedsiębiorczości! To jest też clue zrównoważonego rozwoju – odpowiada Natalia Ćwik z Go Responsible, która w ramach konferencji poprowadzi warsztaty o raportowaniu społecznym.

 

Na czym polega więc zrównoważony biznes? Jakie są cechy dobrego menedżera?
Co się liczy – zysk czy etyka?

Na takie pytania postarają się odpowiedzieć eksperci podczas konferencji „Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”, która odbędzie 30 października w warszawskim kinie Iluzjon. Więcej informacji na stronie: www.2014.nienieodpowiedzialni.pl .