Budżet partycypacyjny: głosy były przeliczone poprawnie

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej wydał decyzję o braku formalnych podstaw do przeprowadzenia kontroli realizacji budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Dzielnicy Ursynów. Stanowisko podziela również Rada ds. budżetu partycypacyjnego.

 

21 lipca br. burmistrz Piotr Guział zwrócił się z prośbą do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o przeprowadzenie kontroli realizacji budżetu partycypacyjnego na Ursynowie, w tym również o ponowne przeliczenie głosów elektronicznych i papierowych oddanych na projekty poddane pod głosowanie.

 

W odpowiedzi na wniosek o kontrolę dyrektor CKS poinformował, że struktura Elektronicznego Systemu Obsługi Głosowania wyklucza możliwość popełnienia błędu w sumowaniu głosów do niego wprowadzonych. Do decyzji burmistrza Dzielnicy Ursynów pozostawiono kwestię przeprowadzenia wewnętrznej kontroli poprawności wprowadzania danych z kart papierowych przez pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców.

 

Burmistrz wysłał również do Pani Prezydent propozycje zmian do kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie, w których zaproponował m.in. ograniczenie kręgu osób uprawnionych do składania projektów i głosowania na projekty w ramach procesu budżetu partycypacyjnego wyłącznie do osób zameldowanych w Warszawie lub posiadających Kartę Warszawiaka. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliłoby usystematyzować etap głosowania na projekty.

 

Wniosek o kontrolę został złożony w związku zarzutami ws. rzekomych nieprawidłowości podczas prowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego na Ursynowie, które pojawiły się po ogłoszeniu wyników głosowania. W związku z tym, że przyjęty elektroniczny system zliczania głosów wyklucza jakiekolwiek nieprawidłowości, Urząd Dzielnicy uznaje, że wyniki głosowania są ważne.

 

Zarząd Dzielnicy potwierdził już wpisanie do załącznika budżetowego Dzielnicy Ursynów na przyszły rok zwycięskiego projektu. Od końca lipca trwają spotkania burmistrza z autorami projektów do budżetu partycypacyjnego w celu rozpatrzenia możliwości realizacji pozostałych projektów w całości lub w części w przyszłym roku, które nie zmieściły się w kwocie 3 mln zł, a zdobyły znaczące poparcie głosujących.