Budownictwo niskoenergetyczne receptą na smog w Polsce?

Z pozoru wygląda tak samo – jakby mgła, która otula miasta w Polsce. To nie mgła, a smog – niebezpieczne zjawisko, które nasila się szczególnie zimą. W naszym kraju sytuacja jest na tyle poważna, że Polska została ogłoszona jednym z państw o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Przyczyna? Ogrzewanie piecami o niskich standardach emisyjnych oraz zła izolacja termiczna domów.

Źródeł smogu w Polsce jest wiele, jednak za główne uznaje się palenie w kotłach węglowych, często o niskich standardach emisyjnych. Niska temperatura oraz brak wiatru wzmacniają zjawisko smogu, ponieważ ludzie zaczynają intensywniej ogrzewać swoje domy. Bywa też, że w celu zminimalizowania kosztów kupują niskojakościowy węgiel oraz miał, a także palą śmieci (również plastikowe opakowania!). Czynnikiem niemniej istotnym i nasilającym zjawisko jest fakt, że wiele domów jest źle izolowanych termicznie. Bywa, że problemem jest też sama konstrukcja. Dostarczane ciepło ucieka przez nieszczelne okna, dachy, źle ocieplone ściany, a spalanie w celach grzewczych zwiększa się, przez co do powietrza dostaje się jeszcze więcej toksycznych i rakotwórczych substancji oraz metali ciężkich, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie.

Problem dostrzega Unia Europejska. W świetle dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, dotyczącej stymulowania poprawy jakości energetycznej budynków od 2020 r. będą mogły być wznoszone wyłącznie te o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię.

Dom bez komina i bez pieca

Jak mieszkać i ogrzewać swój dom, nie emitując przy tym do atmosfery toksyn, pokazuje marka EcoReadyHouse, która produkuje domy niskoenergetyczne, energooszczędne i pasywne, w technologii ECO SMART. Dzięki zastosowaniu naturalnych źródeł ciepła i wytwarzania energii, innowacyjnych systemów konstrukcji i izolacji oraz systemu inteligentnego zarządzania domem, domy te nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

W domach ERH nie ma tradycyjnego pieca ani kominów przez które do powietrza dostarczany jest szkodliwy dym, mówi Bartłomiej Szejny CEO Procyon Sp. z o. o., właściciel marki EcoReadyHouse – Dom ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła powietrze-woda, która odbiera ciepło z otoczenia i następnie przesyła je do instalacji odpowiedzialnych za wodne ogrzewanie podłogowe.Kluczową rolę w bilansie energetycznym domu odgrywa również odpowiednia izolacja cieplna, dzięki której– dom nie traci ciepła ani nie potrzebuje zwiększonej ilości energii do ogrzania się.

Podczas, gdy większość budynków w Polsce nadal powstaje z wypalanej ze szkodą dla środowiska cegły, EcoReadyHouse wykorzystuje wysokiej jakości drewno, dzięki czemu sam proces produkcji domów jest neutralny dla środowiska. Prefabrykacja elementów konstrukcyjnych w hali produkcyjnej pozwala także na ich precyzyjne dopasowanie, eliminując ewentualne straty ciepła. Gotowe, przetestowane już elementy są następnie transportowane i montowane na terenie budowy.

Produkcja domów ERH opartych o jakościowe, sprawdzone, certyfikowane drewno jest nie tylko neutralna pod kątem emisji CO2, ale również pozwala osiągnąć wysoką precyzję połączenia ze sobą poszczególnych elementów ścian z płytą fundamentową oraz z dachem, mówi Bartłomiej Szejny CEO Procyon Sp. z o. o właściciel marki EcoReadyHouse – Ogranicza to powstawanie mostków termicznych, które przyczyniają się do utraty ciepła, a tym samym wpływa na niższe koszty związane z ogrzewaniem w okresie zimowym.

Schronienie przed smogiem

Produkowane przez EcoReadyHouse domy zabezpieczają domowników przed smogiem z zewnątrz. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna, stosowana w większości domów, nie tylko nie stwarza barier dla przenikania smogu, ale również ułatwia ucieczkę ciepła, przez wysoko umiejscowione otwory wentylacyjne w kuchni czy łazienkach. W domach EcoReadyHouse stosowana jest wentylacja mechaniczna, zaopatrzona w rekuperator z odpowiednimi, wymiennymi filtrami, dzięki którym do każdego pomieszczenia dostarczane jest świeże powietrze, bez konieczności otwierania okien, co ogranicza przenikanie smogu do wnętrza domu. Rozwiązanie to przeciwdziała stratom ciepła, ponieważ rekuperator odpowiedzialny jest również za odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku, co obniża koszty eksploatacyjne. Niższym kosztom sprzyjają też dachowe panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną.