Bezdotykowość w cenie: o rosnącej roli kodów QR

Kody QR, bijące rekordy popularności w Chinach, jeszcze niedawno w Europie wydawały się znikającą technologią. Tymczasem, 2020 stał się rokiem powrotu tych rozwiązań, przede wszystkim za sprawą pandemii, stawiającej w centrum uwagi technologię zbliżeniową. Bezdotykowe kody wspierają dzisiaj nie tylko kampanie marketingowe, ale również pozwalają zachować zasady dystansu, a co najważniejsze: integrują różnorodne technologie podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Jak prognozuje Juniper Research , globalnie do 2022 roku zeskanowanych zostanie aż 5,3 miliarda kodów QR. Ich renesans wiąże się przede wszystkim z potrzebą ograniczenia bezpośredniego kontaktu ludzi z powierzchniami i urządzeniami wspólnego użytku. Stanowią one jednak również element systemów bezpieczeństwa, który może być wykorzystywany także po pandemii.

Elastyczne zarządzanie

Choć kody QR nie zostały celowo zaprojektowane jako rozwiązania dostępowe, umożliwiają elastyczny sposób zarządzania wejściami do budynków, a także obszarów o ograniczonym dostępie, np. magazynów. Opierając się na otwartej architekturze, tego rodzaju rozwiązanie można łączyć także z innymi komponentami systemów bezpieczeństwa, takimi jak domofony sieciowe czy kamery monitoringu wizyjnego.

Ogólna zasada działania pozostaje taka sama, niezależnie od zastosowania: dane logowania określonej osoby są zapisywane w kodzie QR, który jest przesyłany na jej urządzenie. Kamera w domofonie sieciowym umieszczonym przy drzwiach działa jako czytnik, który dostarcza dane uwierzytelniające do sieciowego kontrolera drzwi. Do kodu jest przypisany dokładny czas, w którym wskazane poświadczenie jest ważne – dostęp do wybranego obszaru przyznawany jest na określony okres. Jest to szczególnie przydatne, gdy z tego samego budynku korzysta wiele osób, nie mających takich samych praw dostępu do wszystkich stref czy pomieszczeń.

Dostęp 24/7

Miejscami, w których kody QR sprawdzą się jako rozwiązania dostępowe mogą być kampusy uniwersyteckie. Przykładem jest niemiecki Uniwersytet Hof, który zarządza nie tylko budynkami uczelnianymi, ale także centrum start-upów, w którym znajdują się przestrzenie co-workingowe oraz biura. Wyzwanie postawione przed władzami uniwersyteckimi polegało na umożliwieniu dostępu do budynków wszystkim studentom, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przestrzeni biurowej.

Zdecydowano się postawić na kody QR. – Rozwiązanie zapewniło niezbędną elastyczność w zakresie dostępów określonych osób w konkretnym czasie – mówi Bogumił Szymanek z Axis Communications. – Od teraz, goście odwiedzający firmy mogą skorzystać z wejściówek generowanych online, które posiadają tymczasowe kody QR. W razie potrzeby, czas ich obecności w budynku można zdalnie weryfikować. Tymczasem studenci mają dostęp do kampusu w godzinach otwarcia uniwersytetu, a przedsiębiorcy – nieograniczoną, całodobową możliwość wejścia do swojego biura – dodaje.

Kody QR ułatwiły także pracę osobom odpowiedzialnym za ochronę uczelni. W łatwy sposób mogą oni teraz zweryfikować kto i kiedy wszedł na jej teren. Dodatkowa integracja z kamerami sieciowymi Axis stwarza spójny system bezpieczeństwa. 

Kontrola pojazdów

Kody QR okazują się przydatne nie tylko w kontroli przepływu osób, ale także całego ruchu na większym obszarze, w tym również pojazdów. To ważne szczególnie wśród firm z sektora przemysłowego, w których codziennie odbywa się wiele operacji logistycznych związanych z dostawą lub odbiorem produktów. Dodanie kodów QR do standardowych rozwiązań, takich jak systemy interkomowe, pozwala na dodatkową weryfikację kierowcy. Szybka obsługa umożliwia zwiększenie wydajności, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

Przykładem może być firma Fábio Perini Industrial, dostawca sprzętu dla przemysłu papierniczego. Przedsiębiorstwo musiało spełnić wysokie wymogi bezpieczeństwa związane z łańcuchem logistycznym ich brazylijskiego oddziału. Wyzwaniem było uwzględnienie zarówno usług dostępowych dla kierowców, jak i dla pojazdów, ponieważ firmowa flota była użytkowana przez różne osoby.

Do wygenerowania danych uwierzytelniających wykorzystano kody QR, które są przesyłane do sieciowego kontrolera drzwi oraz kierowcy chcącego wejść na teren obiektu. Wstępnie upoważnione osoby są powiązane w systemie z zarejestrowanym, współdzielonym pojazdem. System sprawdza, czy w danym momencie określony kierowca może korzystać z wybranego auta. Automatyzacja procesu dostępu znacznie usprawniła ruch pojazdów na terenie zakładu oraz poprawiła jego kontrolę. Dodatkowo, połączenie kodów QR i dwukierunkowej komunikacji za pomocą interkomów, wyeliminowało potrzebę fizycznej ochrony.

Integracja rozwiązań

Wymienione przykłady wskazują, że kody QR mogą znacznie usprawnić zarządzanie dostępem – zwiększyć wydajność systemu, jednocześnie pozytywnie wpływając na ekologię i zmniejszając koszty utrzymania (w porównaniu do np. kart dostępowych).

– Kluczową zaletą kodów QR jest możliwość integracji rozwiązań. Kody QR mogą być powiązane nie tylko z domofonem czy interkomem, ale także z głośnikami sieciowymi, które natychmiast poinformują użytkownika o odmowie dostępu czy wygaśnięciu jego terminu ważności. Dołączenie kamer umożliwia dodatkowo nagranie osób, które chcą dostać się do obiektu w sposób nieuprawniony. Myślę, że w przyszłości rola kodów QR w systemach bezpieczeństwa będzie wciąż rosła – podsumowuje Bogumił Szymanek.