Jak będzie zachowywać się globalna gospodarka w 2015 roku?

Jakub Wojciechowski, Analityk Biura Doradztwa Inwestycyjnego, w pierwszym z cyklu fleszy PERSPEKTYWY 2015, omawia globalne perspektywy ekonomiczne i gospodarcze na 2015 r. Zdaniem eksperta w ostatnich latach światowa gospodarka była determinowana przez powolny wzrost gospodarczy, niską inflację i napięcia geopolityczne. Te trendy mogą utrzymać się również w roku kolejnym.

Anemia światowej gospodarki

Jak zauważa ekspert Citi Handlowy: W ostatnich latach zaobserwowano dość anemiczny rozwój światowej gospodarki. Główną przyczyną tej sytuacji jest globalna nadwyżka oszczędności nad inwestycjami. Naszym zdaniem 2015 r. nie przyniesienie przełomu w tej kwestii. Mimo wszystko, przewidujemy utrzymanie trendu wzrostowego, a globalne PKB  zatrzyma się na poziomie 3,1 %, czyli znacznie wyższym niż w tym roku.

Dołująca inflacja

Drugim tematem przewodnim jest niska inflacja, która w skali globalnej znajduje się na ekstremalnie niskich poziomach. W krajach OECD inflacja, z wyłączeniem cen żywności i energii, była poniżej 2% w każdym, kolejnym miesiącu od 2009 r. – to rzecz niespotykana od ponad 4 dekad. Ponadto, w 2014 r. po raz pierwszy od 55 lat ani jedna rozwinięta gospodarka nie zanotowała inflacji powyżej 4%, dodaje Jakub Wojciechowski. Wyjaśnia, żeprzyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w dużej luce popytowej, słabym rynku pracy i niskich cenach energii. Te zjawiska mogą utrzymać się również w przyszłym roku. To oznacza, że przy tak niskich stopach procentowych w krajach rozwiniętych, prowadzenie tradycyjnej polityki monetarnej będzie bardzo trudne. Eksperci Citi Handlowy są więc zdania, że 2015 będzie kolejnym rokiemw którym będziemy obserwować niekonwencjonalne działania banków centralnych w formie programu skupu aktywów. Tym razem głównym rozgrywającym może się okazać Europejski Bank Centralny.

Niepewność polityczna

Ostatnim z dużych tematów makroekonomicznych jest geopolityka. Według Jakuba Wojciechowskiego, napięcie w skali globalnej wzrosło w ostatnim czasie do poziomów najwyższych od czasu upadku Muru Berlińskiego. Spodziewamy się, że reperkusje konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz powstanie Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii mogą determinować nastroje również w 2015 r.

W kolejnych odcinkach cyklu PERSPEKTYWY 2015 analitycy Citi Handlowy przyjrzą się nowym zdarzeniom, które mogą zdecydować o sytuacji na rynkach w nadchodzącym nowym roku. rynki finansowe, dowiemy się już w następnych odcinkach.