Dotacje na innowacjez zakresu ochrony środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły II konkurs popularnego programu – Generator Koncepcji Ekologicznych (GEKON).  Na program przeznaczono 400 mln PLN dotacji.

Program wyróżnia się spośród ofert wsparcia publicznego kierowanych do przedsiębiorców, gdyż współpraca dwóch instytucji pozwala zainteresowanym podmiotom ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów zakładających działania badawczo-rozwojowe i wdrożenie ich wyników. Zgodnie z głównymi założeniami programu, wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji na rozwój i komercjalizację technologii w obszarze ekoinnowacji. O szczególnej atrakcyjności konkursu decyduje możliwość dofinansowania wdrożenia i poziom wsparcia, wynoszący w przypadku przedsiębiorstw nawet do 80% kosztów fazy badawczej oraz 70% kosztów fazy wdrożeniowej. Nowością w stosunku do poprzedniej edycji jest odstąpienie od składania wniosków wstępnych. Oznacza to uproszczoną procedurę ubiegania się o wsparcie, ale także intensyfikację prac na pierwszym etapie aplikowania.

Źródło: Deloitte

Cały komunikat prasowy jest dostępny po kliknięciu przycisku POBIERZ TEKST