3,5 proc. na R-Lokacie na nowe środki w Raiffeisen Polbank
  • Oprocentowanie na 3-miesięcznej lokacie wynosi 3,5 proc.;
  • Na lokacie można ulokować od 3 tys. do 300 tys. zł.;
  • R-Lokata przeznaczona jest wyłącznie na nowe środki;
  • Można  ją otworzyć w każdej w placówce banku.

 

Osoby zainteresowane umieszczeniem środków na lokacie mogą skorzystać ze specjalnej oferty Raiffeisen Polbank. Dla kwot w przedziale od 3 tysięcy do 300 tysięcy złotych bank oferuje 3,5 proc. na 3-miesięcznej R-Lokacie na nowe środki. Lokatę mogą otwierać nowi oraz dotychczasowi klienci banku. W przypadku klientów dotychczasowych kwota lokaty musi stanowić nadwyżkę ponad sumę środków zgromadzonych przez klienta na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych oraz lokatach inwestycyjnych na koniec pierwszego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym założono lokatę na nowe środki. Depozyt można otworzyć w każdej placówce Raiffeisen Polbank.

Klientom zainteresowanym ulokowaniem środków w krótkim okresie oferujemy bardzo atrakcyjne oprocentowanie na 3-miesiecznej lokacie. W dobie niskich stóp procentowych jest to jedna z lepszych propozycji na rynku dla wszystkich, którzy oczekują atrakcyjnej stopy zwrotu bez ryzyka” – mówi Łukasz Dąbrowski, Dyrektor ds. Bankowości Transakcyjnej i Produktów Depozytowych w Raiffeisen Polbank.

Klienci Raiffeisen Polbank mogą wybrać także inne dostępne lokaty terminowe, np. Lokatę Mobilną (4,00% na 3 miesiące do kwoty 10 000 zł), która w listopadowym rankingu lokat Money.pl i MarketMoney.pl. zajęła 2. miejsce w kategorii „Najlepsze lokaty na 3 miesiące” lub e-Lokatę dostępną w serwisie bankowości internetowej oraz mobilnej (2,70% na 3 miesiące do kwoty 100 000 zł). Ponadto bank posiada w ofercie interesujące produkty inwestycyjne, np. Raiffeisen SFIO Parasolowy (fundusz, w skład którego wchodzą 4 subfundusze inwestycyjne) lub oparty na tych subfunduszach program systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności”. Pozwala on na systematyczne comiesięczne oszczędzanie ustalonych kwot na dowolnie wybrany cel – mieszkanie, edukację, emeryturę, podróż dookoła świata, itd. Dla klientów, którzy chcą skorzystać z programu, bank przygotował specjalne portfele modelowe: bezpieczny, stabilny, zrównoważony i agresywny. Skład każdego z portfeli został ustalony tak, aby wybór spośród subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego pozwalał na maksymalizację potencjalnego zysku niezależnie od sytuacji na rynku. Minimalna miesięczna wpłata w ramach programu w wynosi 100 zł, nie ma natomiast ograniczeń co do górnej wysokości. Najkrótszy okres, na jaki można dołączyć do programu, wynosi 5 lat.