2014 – rok ważnych zmian w PKO

Zakończony 2014 rok to okres dynamicznych zmian w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego, które pozwoliły PKO umocnić pozycję lidera polskiego sektora bankowego.

Dzięki podjętym działaniom po raz kolejny PKO kończy rok jako Bank nowocześniejszy, lepiej zorganizowany i lepiej odpowiadający na potrzeby klientów. Oprócz najważniejszego wydarzenia jakim było przejęcie spółek Nordei, w Grupie Kapitałowej zaszło wiele mniejszych, choć także ważnych, zmian.

Przejęcie aktywów Nordei

Od początku roku zintensyfikowane zostały działania mające na celu zakup i integrację aktywów Nordei. W kwietniu PKO Bank Polski formalnie nabył trzy spółki: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea TUnŻ. 31 października dokonano fuzji prawnej z Nordea Bank Polska, a w I połowie 2015 r. nastąpi ostatni już etap integracji – fuzja operacyjna. Do tej pory PKO Bank Polski rozwijał się tylko organicznie, przejęcie pokazało, że Bank jest także zdolny do przeprowadzenia akwizycji.

Poprawa wyników

Dzięki przejęciu, aktywa GK PKO wzrosły do prawie 245 mld zł, czyli o ponad 45 mld zł więcej niż w końcu 2013 r. Jako pierwszy polski bank w 2014 r. PKO przekroczył barierę 200 mld zł aktywów, co pozwoliło umocnić pozycję lidera polskiej bankowości. Jednocześnie Bank wypracowuje stabilne i wysokie wyniki finansowe – skonsolidowany zysk netto uzyskany po 3 kwartałach 2014 r. wyniósł 2,5 mld zł i był o 10,5 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2013 r. Poprawie uległa także efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem C/I, który w ujęciu rocznym poprawił się o 0,7 pp. r/r i wyniósł 44 proc.

Ekspansja zagraniczna

2014 rok zapisze się w historii Banku także dzięki podjęciu decyzji o rozszerzeniu działalności zagranicznej – w grudniu złożono do KNF wniosek dotyczący otwarcia oddziału korporacyjnego we Frankfurcie. Dzięki takiej ekspansji zagranicznej, PKO będzie mógł lepiej wspierać działalność polskich firm – już nie tylko krajową, gdzie PKO jest np. liderem w udzielaniu kredytów z gwarancją de minimis, ale także działalność zagraniczną. W kolejnych etapach rozważane jest utworzenie oddziałów korporacyjnych także w takich krajach jak Wlk. Brytania, Francja, czy Czechy.

Rozwój bankowości hipotecznej

W 2014 r. utworzono PKO Bank Hipoteczny oraz złożono wniosek do KNF o zgodę na rozpoczęcie jego działalności operacyjnej. Bank hipoteczny zapewni finansowanie z rynku kapitałowego dla najlepszych jakościowo kredytów hipotecznych zaciąganych przez klientów PKO, a udział listów zastawnych w finansowaniu hipotek może osiągnąć 30 proc. Biorąc pod uwagę, iż PKO Bank Polski z udziałami rynkowymi na poziomie 25,9 proc. utrzymuje lidera kredytów mieszkaniowych, w trzecim roku działalności PKO Banku Hipotecznego może stać się on największym podmiotem na rynku.

Nowy model ubezpieczeń

Zmiany w Grupie Kapitałowej to także wdrażanie nowego modelu ubezpieczeń. Na bazie przejętej spółki Nordea TUnŻ utworzono PKO Ubezpieczenia oferujące klientom Banku ubezpieczenia na życie. W trakcie tworzenia jest spółka, która będzie oferowała ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Dzięki zmianom, które będą kontynuowane także w 2015 r., klienci Banku będą mogli korzystać z jeszcze lepszej oferty, szytych na miarę ich potrzeb, ubezpieczeń.

Rozwój bankowości mobilnej

Miniony rok pozwolił na szybki rozwój płatności mobilnych. Udostępniona w 2013 r. aplikacja IKO umożliwiająca dokonywanie szybkich transakcji przy użyciu telefonu jest systematycznie rozwijana, stając się coraz popularniejszym narzędziem płatniczym. Liczba osób, które aktywowały IKO na swoich telefonach, przekroczyła już 215 tysięcy. Użytkownicy IKO każdego dnia wykonują nawet 5-6 tysięcy transakcji, co oznacza, że transakcja IKO jest dziś dokonywana średnio co 20 sekund. Na bazie aplikacji IKO powstaje ogólnopolski standard płatności mobilnych BLIK, który zostanie udostępniony klientom polskich banków już na początku 2015 r.

Unowocześnienie bankowości elektronicznej

W 2014 r. kontynuowano unowocześnienie oferty bankowości elektronicznej PKO. Ważnym wydarzeniem w tym zakresie było udostępnienie klientom nowej odsłony iPKO. Nowy serwis to m.in. odświeżona szata graficzna, nowa nawigacja, szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji i informacji o poszczególnych kontach.

Powołanie Rzecznika Klienta

Jako jeden z nielicznych w polskim sektorze bankowym, PKO Bank Polski zdecydował o powołaniu stanowiska Rzecznika Klientów, który od początku 2014 r. jest do dyspozycji klientów. Rzecznik stara się przede wszystkim ułatwić klientom kontakt z Bankiem oraz rozpatruje odwołania od przekazanych odpowiedzi na skargi i wnioski, udzielonych przez inne jednostki organizacyjne.