100 tysięcy firm z sektora MSP gotowe utworzyć zbrojne grupy obrony cywilnej

Co najmniej 100 tysięcy firm z sektora MSP gotowe jest utworzyć zbrojne grupy samoobrony i je współfinansować,  w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji – wynika z badania ZPP przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na panelu badawczym Ariadna.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z Warsaw Enterprise Institute pracują nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią tworzenie zbrojnych grup obrony cywilnej przy firmach. Szczegółowe propozycje rozwiązań oraz pogłębione badania w tym zakresie ZPP/WEI przedstawią w październiku.

Tymczasem ZPP zapytało przedsiębiorców: Wyobraź sobie, że w związku z zagrożeniem Polski ze strony Rosji, polski rząd tworzy możliwość tworzenia grup obrony cywilnej przy firmach na zasadzie dobrowolności oraz pokryje koszty broni i amunicji. Ponadto, rząd umożliwi zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wszelkich wydatków związanych z takim przedsięwzięciem, np. instalacji szafy do przechowywania broni, wyjazdów na ćwiczenia itp. Jaka będzie Twoja reakcja na możliwość tworzenia takich grup obrony cywilnej przy firmach?

Będę zachęcał/a do powstania takiej grupy w mojej firmie – 14%

Jeśli pracownicy wyrażą taką chęć będę aktywnie wspierał/a – 21%

Jeśli pracownicy wyrażą taką chęć to nie będą im przeszkadzał/a – 14%

Moja firma nie przystąpi do takiego programu – 27%

Nie wiem / nie mam zdania – 24%

„Prawie połowa firm MSP (49%) dopuszcza możliwość dobrowolnego tworzenia zbrojnych grup przy firmach. Wyniki badań mnie nie dziwią – obok motywacji patriotycznej, przedsiębiorcy wiedzą co oznaczałaby dla nich rosyjska okupacja. Większość zdaje sobie sprawę, że normalne funkcjonowanie firmy w takich warunkach jest bardzo trudne, o ile niemożliwe” – powiedział Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak.

Najbardziej waleczni są właściciele małych firm (10-50 pracowników) – aż 17% z nich deklaruje, że sami założą takie grupy, a 27% będzie w tym zakresie aktywnie wspierać pracowników. Jeśli chodzi regiony kraju, to najbardziej zdecydowani są właściciele firm ze wschodu kraju – aż 23% z nich deklaruje, że sami zorganizują takie grupy w swoich firmach. „Akurat ten region Polski miał najwięcej do czynienia z Rosją i najbardziej wie z czym się to może wiązać, więc reakcja wydaje się naturalna” – powiedziała prof. Dominika Maison, autorka badania.

„Zbrojna obrona cywilna jest istotnym narzędziem odstraszania potencjalnego agresora. Trudno okupować kraj, w którym zza każdego rogu może ktoś do ciebie strzelać. Na przykład nad okupacją Szwajcarii,  której obywatele są uzbrojeni po zęby i wyszkoleni, to musiałaby się nawet zastanowić armia amerykańska. Po prostu koszty ludzkie są zbyt duże. Powinniśmy dążyć do tego, żeby podobnie było w Polsce – żeby nikomu się nie opłacało. Poza tym obrona cywilna jest relatywnie tania w stosunku do najnowocześniejszej broni” – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2014 na reprezentatywnej pod względem zatrudnienia liczbie firm z sektora MSP N:515. Metoda CAWI.