Loading the player ...

Aż 68 proc. Polek odczuwa duże zmiany i ograniczenia w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii – wynika z badania Dentsu Data Services i Provident Polska. Kobiety częściej niż mężczyźni w związku ze społeczną izolacją odczuwają takie negatywne emocje jak utrata poczucia bezpieczeństwa czy niepokój i stres.

Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa mocno wpłynęły na nasze codziennie życie. Nie tylko wielu z nas pracuje z domu, ale także mocno ograniczyliśmy spotkania ze znajomymi i zmieniliśmy swoje nawyki zakupowe. Dentsu Data Services oraz Provident Polska postanowili sprawdzić, jakie czynniki najmocniej wpływają na nasze samopoczucie w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. Jak potwierdzają  wyniki badania, kobiety i mężczyźni inaczej odbierają nową sytuację. 

Epidemia oznacza duże zmiany

Ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii dotykają znaczną część Polaków. Zdecydowanie większym obciążeniem są one dla kobiet. Aż 68 proc. z nich zadeklarowało, że odczuwa duże zmiany w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii koronawirusa. Wśród mężczyzn ten odsetek wyniósł 58 proc.

Kluczowym ograniczeniem dla obu płci jest brak możliwości swobodnego poruszania się. Dotkliwiej odczuwają to panie. Zadeklarowało tak niemal 70 proc. badanych kobiet wobec 50 proc. mężczyzn. Respondentki także częściej zwracają uwagę na brak komfortu psychicznego w codziennym życiu (51 proc. kobiet, 40 proc.  mężczyzn). Zdecydowanie bardziej widoczne wśród badanych kobiet są takie negatywne odczucia jak utrata poczucia bezpieczeństwa (65% kobiet, 52% mężczyzn) oraz  niepokój i stres (64% kobiet, 52% mężczyzn).

Panie są dużo bardziej rodzinne i większą wagę przywiązują do pielęgnowania relacji. Jak wynika z badania, kobietom zdecydowanie bardziej niż mężczyznom doskwiera samotność. Znacznie częściej niż panowie deklarują także, że brak im spotkań z rodziną. Odpowiedziało tak 53 proc. respondentek i 39 proc. respondentów – zauważa Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska. – Jednocześnie kobiety częściej dostrzegają pomoc i wsparcie ze strony najbliższych – dodaje Karolina Łuczak.

Respondentki większą wagę przykładają także do podtrzymywania kontaktu ze znajomymi i rodziną w czasie społecznej izolacji. 75 proc.  kobiet częściej niż kiedyś korzysta z Messengera. Wśród panów ten odsetek wynosi 57 proc. Podobna tendencja kształtuje się w przypadku używania kamerek internetowych. Do częstszego korzystania z tego urządzenia przyznaje się 30 proc. respondentek i 28 proc. respondentów.

Wyzwania dnia codziennego

Największe wyzwanie z jakim borykają się obecnie Polki związane jest z trudnościami w swobodnym przemieszczaniu. Wskazało tak aż 43 proc. respondentek. Wśród badanych mężczyzn odsetek ten wyniósł 38 proc. Na drugim miejscu jest niepewność dotycząca dochodów i możliwości utraty pracy (41 proc. kobiet, 39 proc. mężczyzn) i zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń (39 proc. kobiet, 37 proc. mężczyzn).

Znaczącą niedogodnością w ostatnich tygodniach stało się również zdalne nauczanie. Jako wyzwanie wskazała je co piąta kobieta i zaledwie co dziesiąty mężczyzna. Możemy więc założyć, że wspólna nauka z dzieckiem w większości spadła właśnie na panie – podkreśla Paulina Gadowska, Senior Research Analyst w Dentsu Data Services (Dentsu Aegis Network Polska). – Przemęczenie, na które skarży się aż 42 proc. respondentek może potęgować poczucie niepewności i strachu jakie im towarzyszy w ciągu ostatnich dni – dodaje Gadowska.

Zakupy po nowemu

Codzienne zakupy stały się wyzwaniem dla niemal co trzeciego Polaka, bez względu na płeć. W trakcie epidemii do najpotrzebniejszych produktów należą artykuły spożywcze i lekarstwa. Obie kategorie są znaczące w planowanym koszyku zakupowym zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. 13 proc. panów w najbliższym czasie zaplanowało zakup artykułów remontowo-budowlanych, natomiast 11 proc. respondentek chce kupić odzież lub obuwie.

Podczas podejmowania decyzji zakupowych dla około połowy badanych mężczyzn najważniejsza jest cena, a w szczególności jej obniżka oraz zapewnienie dostępności produktów i usług. Kobietom najbardziej zależy na sterylności i zachowaniu higieny w czasie procesu zakupowego, co jest szczególnie ważne w czasie epidemii. Wskazało tak 55 proc. z nich. Ankietowane częściej niż mężczyźni zwracają także szczególną uwagę na zaangażowanie w pomoc społeczną kupowanych marek. Ten czynnik pod uwagę bierze 43 proc. respondentek oraz 33 proc. respondentów.

O badaniu

Badanie zrealizowano metodą CAWI w dniach 30-31.03.2020, na reprezentatywnej grupie Polaków N= 1000, w wieku 18-59 lat.