Loading the player ...

Wypowiedź: mgr inż. Krzysztof Kaperczak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Grzegorz Dziewulski, Prezes Layher Sp. z o.o., prof. nadzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM

Zamiast ciężkiej, betonowej konstrukcji lżejszy i szybszy w wykonaniu podjazd wykonany z metalu – to już niedługo może stać się faktem. Opracowywany jest projekt pochylni wykonanej z elementów rusztowań.

Layher Sp. z o.o. współpracuje z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów nad praktycznymi sposobami zastosowania przepisów regulujących kwestię dostosowania architektury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wedle opracowania Głównego Urzędu Statystycznego Stan zdrowia ludności Polski, wydanego w 2011 r., odsetek osób niepełnosprawnych wynosi ponad 13,9%. Wiele z nich codziennie zmaga się z utrudnieniami w postaci barier architektonicznych.

Podstawowym przepisem, który porusza zagadnienie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych jest ustawa – Prawo Budowlane. Bardziej szczegółowe zapisy regulujące kwestię barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Regulacje w tym zakresie uzupełniają konwencje, które ratyfikowała Polska, jak choćby przyjęta we wrześniu 2012 roku Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Pomimo to usuwanie barier architektonicznych przebiega powoli, szczególnie w porównaniu do krajów, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy. Jednym z powodów tych opóźnień jest zbyt niski poziom wiedzy praktycznej na temat rozwiązań niwelujących bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw Zakład Mostów oraz Zespół ds. dróg dla pieszych z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rozpoczął z firmą Layher prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania zwiększającego dostępność obiektów budowlanych dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie ma być poddane badaniom testowym, w którym mają uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Autorzy rozwiązania liczą na to, że opinia osób najbardziej zainteresowanych poprawą dostępności obiektów umożliwi takie dopracowanie szczegółów opracowywanej konstrukcji, że znajdzie ona w przyszłości szerokie zastosowanie praktyczne. Elementy konstrukcji są już gotowe do testów, które będą prowadzone na terenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub w dowolnym, uzgodnionym z władzami miasta, miejscu w Warszawie.

Widząc atencję, jaką nasi budowniczy otaczają potrzeby osób niepełnosprawnych w Polsce można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że mamy dużo do nadgonienia w tej materii. Kraje takie jak Niemcy, Belgia czy Holandia, nadające obecnie ton polityce integracji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, od lat stosują już modułowe systemy, które można konfigurować wedle potrzeb. Rozwiązania te są o wiele wygodniejsze dla osób niepełnosprawnych, ale też tańsze – mówi Grzegorz Dziewulski, Prezes Layher Sp. z o.o.

Obserwując polską branżę budowlaną możemy mówić o coraz rozsądniejszym podejściu do tematu walki z barierami architektonicznymi. Ogromny progres nastąpił od momentu piłkarskich mistrzostw EURO 2012, organizowanych w naszym kraju. Po zrealizowanych inwestycjach widać, że stajemy się coraz bardziej przyjaźni dla osób niepełnosprawnych. Dlatego też rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami z branży budowlanej. Nasz know how w połączeniu z ich doświadczeniem i zasobami mogą pozwolić wypracować praktyczne rozwiązania służące osobom niepełnosprawnym – przekonuje mgr inż. Krzysztof Kaperczak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Z kolei prof. Barbara Rymsza – kierująca projektem z ramienia IBDiM, podkreśla znaczenie działań na rzecz poprawy dostępności obiektów budowlanych dla osób, wśród których są i te poruszające się na wózkach, ale także osoby starsze, matki z małymi dziećmi lub osoby młode i wysportowane – lecz kontuzjowane.

W dobie starzejącego się społeczeństwa troska o przyjazne środowisko, szczególnie w stosunku do osób słabszych, jest nie tylko wyzwaniem, ale i obowiązkiem każdego z nas. Dla Instytutu ten problem jest bardzo ważny a jednocześnie dostrzegamy ogromne możliwości badawcze i wdrożeniowe wynikające z podjętej współpracy z firmą Layher. Zapraszamy także innych do współpracy, a przede wszystkim liczymy na udział zainteresowanych w badaniach testowych wypracowanych rozwiązań – podkreśla Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM, prof. nadzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza.