Loading the player ...

Wypowiedź: Aleksandra Wesołowska, portal Praca.pl.

Zalało nam mieszkanie, dzieci w przedszkolu się pobiły – sytuacji, w których  nie mamy innego wyjścia i musimy wyjść z pracy jest wiele. Warto wiedzieć kiedy możemy to zrobić bezkarnie i w jaki sposób o tym powinniśmy poinformować naszego szefa.

Najważniejsza w takiej sytuacji jest konieczność poinformowania o tym fakcie pracodawcy – to spowoduje, że sytuacja będzie klarowna dla obu stron i jesteśmy w stanie umówić się na jej uregulowanie – odpracowanie godzin, wypisanie wniosku urlopowego czy skorzystanie z przysługujących rodzicom godzin opieki nad dzieckiem.

Co się dzieje w przypadku braku informacji ze strony pracownika?

Pracownik jest zobowiązany przepisami prawa pracy przede wszystkim do przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie. Co za tym idzie opuszczenie miejsca pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków i może uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Warto pamiętać jednak, że pracodawca oceniając pracownika, który opuścił miejsce pracy, powinien wziąć pod uwagę okoliczności zdarzenia oraz wolę pracownika. Jeśli więc powodem wyjścia z pracy była konieczność wyższa (np. zalanie mieszkania, choroba bliskiej osoby, konieczność skorzystania z pomocy lekarskiej), a nie chęć wyrządzenia szkody pracodawcy, nie będzie mowy o nieusprawiedliwionym opuszczeniu miejsca pracy i wtedy (powołując się na orzecznictwo sądowe) nie ma zastosowania sankcja z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy (rozwiązania umowy bez wypowiedzenia). W takiej sytuacji pracodawca powinien w pierwszej kolejności rozważyć karę porządkową (upomnienie lub naganę).

Czy warunki pracy mogą usprawiedliwiać opuszczenia miejsca pracy?

Upał z pewnością wpływa negatywnie na naszą wydajność w pracy. Niektórzy znoszą go wyjątkowo źle. Jednak wysokich temperatur nie należy traktować jako pretekstu do opuszczenia miejsca pracy, a jedynie jako powód dla pracodawcy do zapewnienia dogodnych warunków pracy. Jeśli, w przypadku pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni temperatura powietrza przekracza 25°C, a w pomieszczeniach 28°C pracodawca jest zobowiązany zapewnić napoje chłodzące w ilości uwzględniającej zapotrzebowanie pracowników. Pracodawca nie może limitować napojów, pobierać za nie opłaty, ani wypłacić ekwiwalentu za napoje.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrażają życiu lub zdrowiu pracownika i współpracowników, pracownik ma prawo powstrzymać się  od wykonywania pracy. Jeśli to nie usuwa zagrożenia, pracownik może oddalić się z miejsca pracy, zawiadamiając o tym przełożonego. Pracownik nie może ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji i zachowuje prawo do wynagrodzenia.