Loading the player ...

Wypowiedź: Marcin Plichta, Kierownik Działu Zakupów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bayer Sp. z o.o.

Jeszcze kilka lat temu, działy zakupów w firmach postrzegane były przez interesariuszy jako komórki odpowiedzialne głównie za negocjacje stawek z dostawcami i podwykonawcami. Obecnie, jednostki te są istotnym elementem łańcucha dostaw, stanowiąc jednocześnie ogromne wsparcie operacyjne dla poszczególnych departamentów firmy. Prognozy ekspertów wskazują, że w ciągu najbliższych lat kompetencje działów zakupów zostaną dodatkowo rozszerzone.  

W większości nowoczesnych przedsiębiorstw, odrębne działy zakupów stanowią niezbędny element długofalowej strategii, a także w dużym stopniu odpowiadają za innowacyjność firmy na rynku.

Zaledwie kilka lat temu działy zakupów pełniły rolę koordynatora zakupów i miały zdecydowanie bardziej rolę transakcyjną, niż strategiczną. Natomiast, z każdym rokiem znaczenie działu zakupów rośnie. Działy Zakupów coraz lepiej radzą sobie z efektywnym zarządzaniem kategoriami a koordynowana przez nie współpraca z dostawcami, generuje projekty innowacyjne dla całej organizacji – wyjaśnia Marcin Plichta, Kierownik Działu Zakupów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,, firmy Bayer i dodaje. —Dobrym wskaźnikiem pokazującym wartość działu zakupów jest zwrot z inwestycji, którą firma ponosi posiadając taki dział. Według danych firmy Hackett w najlepszych organizacjach zakupowych wskaźnik ROI (eng. return on investment) dochodzi do współczynnika 9, oznaczającego dziewięciokrotny wzrost z inwestycji .

Korzyści jakie może przynieść dział zakupów firmie nie ograniczają się jedynie do oszczędności czy zwrotu z inwestycji. Zdaniem eksperta to także zabezpieczenie relacji ze strategicznymi dostawcami,  lepsze zarządzanie ryzykiem oraz wcześniejsze wprowadzanie innowacji do przedsiębiorstwa.

Partnerskie relacje z dostawcami pozwalają nam na korzystanie z ich najnowszych osiągnięć w obszarze badań i rozwoju i tym samym wzajemne wspieranie innowacyjności – mówi ekspert firmy Bayer.

Jak podkreśla Marcin Plichta, bardzo istotne jest aby przedstawiciele kadry wyższego szczebla, managerowie, prezesi oraz właściciele firm nieustannie śledzili zmiany dynamicznie zmieniającego się otoczenia zakupów.

Spotkania takie jak PROCON Indirect Forum, służą wymianie doświadczeń między uczestnikami. Można albo zainspirować się do przeprowadzenia działań we własnej firmie albo sprawdzić jak bardzo jest się zaawansowanym na drodze do najwyższego poziomu doskonałości w tej branży – podsumowuje Marcin Plichta, Kierownik Działu Zakupów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmy Bayer.