Loading the player ...

Wypowiedź: Adam Gmurczyk, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines AIG

Zgodnie z danymi firmy PwC, w ciągu ostatniego roku liczba cyberataków odnotowanych na świecie wzrosła o 48%, zaś w Europie – o 41%. W Polsce dynamika wzrostu odnotowanych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem jest podobna jak na Starym Kontynencie. Bezpieczeństwo danych coraz częściej staje się przedmiotem obaw władz spółki. Jak wskazuje PwC, 68% prezesów polskich firm uważa cyberzagrożenia, w tym brak ochrony danych, za jedno z kluczowych wyzwań biznesowych. Na świecie odsetek ten jest niższy i wynosi 61%.

W związku z rozwojem technologicznym i nowymi rodzajami zagrożeń zmienia się także funkcja pełniona przez specjalistyczne rozwiązania ubezpieczeniowe.

– Rola ubezpieczeń w coraz większym stopniu koncentruje się wokół zapewnienia wartości dodanej dla firmy nie tylko w postaci wypłaty  odszkodowań. Polisa pomaga w likwidacji już zaistniałej szkody. Ochrona obejmuje także m.in. pokrycie kosztów specjalistów do spraw informatyki śledczej, którzy wydadzą rekomendacje po incydencie, jak ograniczyć ryzyko kolejnych zdarzeń. Chociażby w tym zakresie wspieramy naszych klientów w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym – mówi Adam Gmurczyk, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines AIG.

Ubezpieczenie zapewnia m.in.: pokrycie kosztów roszczeń osób trzecich, odzyskania danych elektronicznych, kosztów postępowań administracyjnych, a także wynagrodzenia specjalistycznych zewnętrznych konsultantów. Zakres ochrony może zostać dodatkowo poszerzony o próby szantażu, zakłócenia w działaniu sieci lub systemów firmy, a także – działalność multimedialną.