Loading the player ...

Wypowiedź: Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Rynek energetyczny jest coraz mniej stabilny, a bardziej wymagający. Grupa TAURON aspiruje do firmy wyznaczającej kierunki rozwoju branży. Program poprawy efektywności przynosi oczekiwane efekty: stabilne przychody i ponad 3,3 mld EBITDA.

Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025

– Strategia, która została przyjęta we wrześniu 2016 r. opiera się na stabilności finansowej, zarząd podjął decyzję o obniżeniu capexu do realizowalnego, możliwego poziomu. Nie wątpliwie elementami tej strategii jest także innowacyjność, czyli smart city, smart home, uczestnictwo w programie e-mobility, TAURON chce się wpisywać w najnowsze trendy w energetyce, nową energetykę – mówi newsrm.tv Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Bardzo istotnym elementem nowej strategii jest również, przyjęty w marcu 2016 r., program poprawy efektywności, który zakłada uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł, jak również inicjatywy strategiczne, które w latach 2017-2020 przyniosą dodatkowe efekty finansowe
w wysokości 1,9 mld zł.

Strategia zakłada, że dzięki powyższym działaniom, EBITDA Grupy TAURON wzrośnie do ponad 4 mld zł w 2020 r. i osiągnie 5 mld zł w 2025 roku.

Program Poprawy Efektywności

W 2016 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 478 mln zł, przy czym 263 mln zł wpłynęło pozytywnie na EBITDA, a 215 mln zł pochodzi ze zmniejszenia capexu. Oszczędności uzyskane w ubiegłym roku stanowią 37 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał segment Wytwarzanie. Najwyższe oszczędności (tj. 272 mln zł) zostały uzyskane na skutek poprawy efektywności wykorzystania majątku.

Inwestycje

W 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 3,8 mld zł. W segmencie Dystrybucja capex (1,8 mld zł) był przeznaczony przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie do sieci nowych odbiorców. W segmencie Wytwarzanie gros capexu zostało przeznaczone na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (1,24 mld zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

– Myśląc długoterminowo o rozwoju Grupy TAURON oraz o bezpieczeństwie energetycznym systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwórcze i poprawę jakości infrastruktury dystrybucyjnej. Prace przy naszym największym projekcie, bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, są już zaawansowane w 32 proc. – komentuje prezes Filip Grzegorczyk.

Zadłużenie i finansowanie

Rok 2016 to także okres dużej aktywności w obszarze finansowania działalności Grupy. W marcu podpisane zostały porozumienia z grupą obligatariuszy, na mocy których została podwyższona dopuszczalna wartość wskaźnika długu netto/EBITDA z 3,0x do 3,5x. Zmiana granicznej wysokości tego kowenantu zapewnia Spółce wyższy komfort w obszarze zadłużenia i finansowania.

W IV kwartale 2016 r. wyemitowano obligacje hybrydowe (podporządkowane) o wartości 190 mln euro, które objął Europejski Bank Inwestycyjny w ramach tzw. planu Junckera. Była to pierwsza tego typu w Europie oraz pierwsza w Polsce emisja obligacji hybrydowych. Na uwagę zasługuje fakt, że zadłużenie wyemitowane w ramach tego programu nie jest uwzględniane przy kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA.

Powyższe działania zostały docenione przez agencję ratingową Fitch, która oceniając wiarygodność kredytową TAURON Polska Energia SA, potwierdziła jej rating na poziomie BBB oraz podwyższyła perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną.