Loading the player ...

Wypowiedź: Edyta Szymczak, prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Najwięcej dłużników alimentacyjnych mieszka w województwie śląskim, mazowieckim i łódzkim. Niechlubny rekordzista ma dług alimentacyjny przekraczający 360 tysięcy złotych – wynika z analiz Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Niestety są rekordziści pod względem wartości zadłużenia alimentacyjnego. Pojedyncza zadłużona osoba może mieć dług wysokości przekraczającej kilkaset tysięcy złotych. Najbardziej zadłużona osoba z tytułu alimentów zarejestrowana w bazie dłużników ERIF BIG ma dług przekraczającej 360 tysięcy złotych – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej średnie alimenty wypłacane w Polsce to kwota oscylująca wokół tysiąca złotych. – Ze statystyk natomiast wynika, że średnie zadłużenie na koncie pojedynczej osoby zadłużonej to kwota rzędu 20 tysięcy złotych i więcej. Jest to niebagatelna kwota, którą przy zawieraniu umowy bierze pod uwagę np. dostawca Internetu przy zawieraniu umowy – dodaje prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF.

Negatywne dane w BIG mogą wpłynąć na odmowę kredytu lub pożyczki, a nawet zakupów na raty, czy zawarcia umowy z operatorem telefonicznym. Dłużnicy powinni mieć się na baczności, gdyż od lipca zmieniło się prawo. Obecnie dane o dłużnikach alimentacyjnych i z tytułu pieczy zastępczej trafiają do wszystkich czterech działających w Polsce biur informacji gospodarczej, a nie tylko do wybranego, jak miało to miejsce wcześniej. Do zgłaszania dłużników do baz BIG są ustawowo zobowiązane również sądy występujące w roli wierzyciela, a działające w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.