Loading the player ...

Wypowiedź: Aleksandra Traple, prezes Biosystem S.A.

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która przeszła do Senatu z Sejmu zawiera szereg zmian. Sprzedawcy nowego sprzętu w momencie dostawy nowego sprzętu do konsumenta będą zobowiązani odebrać bezpłatnie stary zużyty sprzęt. W ramach dostawy całkowicie darmowy odbiór, bez pobierania dodatkowych opłat za wniesienie czy dowóz zakupu.

Istotnym elementem jest, aby sklepy faktycznie zabierały ten sprzęt i aby sprzęt, który będzie wieziony z gospodarstwa domowego trafił do sklepu a nie gdzieś zaginął. Dziś mamy taki problem, że na drodze od konsumenta do sklepu sprzęt zostaje dostarczony nielegalnie do punktu skupu złomu i tam podlega nielegalnemu demontażowi szkodząc środowisku uwalniane są wszystkie substancje szkodliwe m.in oleje, gazy powodujące efekt cieplarniany. Senatorzy pracując teraz nad ustawą maja możliwość doprecyzowania przepisów w ten sposób, żeby nałożyć jakiś element weryfikujący czy rzeczywiście sprzęt trafił od konsumenta do sklepu – mówi newsrm.tv Aleksandra Traple, prezes Biosystem S.A.

Nowa ustawa zobowiązuje również sprzedawców detalicznych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. W praktyce oznacza to, że do sklepu będzie można oddać małe sprzęty, np. suszarkę, elektryczną szczoteczkę do zębów – bez konieczności nabycia w nim nowego towaru. Jak mówi newsrm.tv Aleksander Traple, prezes Biosystem S.A. zmiany są korzystne zwłaszcza dla konsumentów. Czy okażą się takie być również w praktyce?