Loading the player ...

Wypowiedź: Dorota Wrzeciono, public relations manager, Goodyear Dunlop Tires Polska. 

Aż 55% ankietowanych przyznało, że gdy zostaną sprowokowani lub poirytowani na drodze przez innego kierowcę, są bardziej skłonni odbić to sobie na następnym, napotkanym później użytkowniku drogi. Z kolei 87% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że życzliwa jazda innych osób może ich skłonić do równie uprzejmego traktowania kolejnych napotkanych uczestników ruchu drogowego. Wynika z badania firmy Goodyear i London School of Economics and Political Science (LSE), przeprowadzone na grupie blisko 9000 kierowców z 15 europejskich krajów.

– Od tego jak zachowują się inni kierowcy na drodze, czy pozytywnie, czy negatywnie w stosunku do nas, zależy często nasze zachowanie na drodze. Ponad połowa kierowców powiedziała, że gdy zostaną źle potraktowani przez innego kierowcę to zazwyczaj zdarza się im, że oni też w ten sposób reagują w stosunku do innych kierowców – mówi newsrm.tv Dorota Wrzeciono, public relations manager, Goodyear Dunlop Tires Polska. Badanie pokazało, że zachowania kierowców na drodze wywołują efekt domina. Zarówno życzliwe, jak i agresywne zachowania mogą uruchamiać łańcuch zdarzeń, tworząc środowisko, które w zależności od sytuacji może być komfortowe i bezpieczne lub stresujące i groźne dla kierowców.

Większość badanych docenia także znaczenie gestów podziękowania – zaledwie 10% uznało je za nieistotne. Rozmówcy przyznają też, iż kiedy inny kierowca im nie podziękuje, sami są bardziej skłonni jechać ostrzej przy najbliższym spotkaniu. Badanie ujawniło również cały szereg zachowań: od zmiany pasa na zatłoczonych skrzyżowania, przez tzw. siedzenie na ogonie i brak sygnalizacji skrętu, po niezdyscyplinowanie w zajmowaniu pasów na drogach szybkiego ruchu i autostradach, które w dużym stopniu mogą frustrować innych uczestników ruchu drogowego. W wywiadach kierowcy przyznają, że sami dopuszczają się podobnych zachowań, przeważnie nieumyślnie.

– Pozytywne zachowania są bardzo ważne. Blisko 90 proc. badanych kierowców stwierdziło, że w momencie kiedy spotykają się z czymś pozytywnym na drodze np. podziękowaniem też w ten sposób zachowują się w stosunku do innych kierowców – dodaje Dorota Wrzeciono.

Celem badania była analiza interakcji kierowców i ich stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, a także oddziaływania ich zachowań na ryzykowną jazdę. Projekt badawczy składał się z dwóch części: ankiety jakościowej z wykorzystaniem grup fokusowych i wywiadów z kierowcami w Wielkiej Brytanii i Włoszech, oraz z części ilościowej – ankiety internetowej, w której wzięło udział prawie 9000 kierowców z 15 krajów (Belgii, Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Rosji, Szwecji, Turcji, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii).