Loading the player ...

Wypowiedź: Magdalena Piegat, fundacja STOMAlife.

Doceniono wkład pracy i zasługi w popularyzacji zagadnienia stomii i niesieniu pomocy stomikom. Podczas pierwszej  edycji Gali Róż „STOMApersona” uhonorowano pięć pielęgniarek stomijnych, siedem otrzymało wyróżnienia.

Wybór osób nominowanych do plebiscytu „STOMApersona” odbył się ze wskazaniem Rady Programowej kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Nagroda ma podkreślić zasługi osób, które od lat poświęcają się pacjentom stomijnym, pomagają im w powrocie do zdrowia i udzielają potrzebnych informacji. Stomicy, którzy mogą liczyć na tego rodzaju wsparcie, łatwiej godzą się ze swoją sytuacją i podchodzą pozytywnie do życia ze stomią. Osobami pierwszego kontaktu po operacji są zazwyczaj pielęgniarki stomijne. To właśnie je postanowiono wyróżnić w pierwszej edycji plebiscytu.

– Nagrodziliśmy pielęgniarki, które są najbardziej zaangażowane w ruch dotyczący pacjentów stomijnych. Chcieliśmy docenić ich zaangażowanie oraz wkład pracy w propagowaniu idei, że stomia nie jest wykluczeniem – mówi newsrm.tv Magdalena Piegat, fundacja STOMAlife.

Statuetkę „STOMApersona 2015” otrzymały: Agnieszka Biskup z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Grażyna Majewska z Zespołu poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Magdalena Swojak z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu, Eliza Zalewska z Instytutu  „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz Marzena Wysocka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Ponadto podczas gali za wyjątkowe zaangażowanie w pracę ze stomikami wyróżniono Annę Bielską z Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Marzannę Janeczek z Szpitala Solec w Warszawie, Brygidę  Osowiecką z Szpitala Solec w Warszawie, Teresę Siemianowską z Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, Jolantę Sieradzką z Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance, Gabrielę Żurek z Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Agnieszkę Wołowicz z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego w Warszawie.

– Kolejne edycje nagrody chcielibyśmy oddać w ręce samych stomików. Ich ocenie oddać pracę nie tylko pielęgniarek ale także szerokiego grona osób, które zajmują się innymi aspektami życia i zwracają także uwagę na potrzeby stomików. Liczymy, że w następnej edycji plebiscytu „STOMApersona” pojawią się kolejne osoby, psychologowie, pracownicy społeczni lub osoby, które wykonują pokrewne zawody – dodaje Magdalena Piegat, fundacja STOMAlife.

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej
i społecznej.