Loading the player ...

Wypowiedź: prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Andrzej Gantner, dyrektor Generalny i Członek Zarządu PFPŻ ZP.

Co czwarty Polak jest otyły, a ponad połowa ma nadwagę. Według badań z 2016 roku Polacy są już w pierwszej piątce najbardziej otyłych narodów w Europie. Już co piąte dziecko w Polsce ma problem z nadmierną masą ciała. W dużej mierze odpowiada za to brak ruch i to co jemy.

Naukowcy, producenci żywności, handlowcy i restauratorzy połączyli siły, aby wspólnie zadbać o lepsze żywienie Polaków. Za cel stawiają sobie optymalizację wartości energetycznej, a w części przypadków także składu żywności produkowanej w Polsce. Wkrótce rozpoczną się prace nad szczegółowymi zaleceniami dla poszczególnych kategorii produktów i kanałów dystrybucji.

Inicjatorami współpracy są Instytut Żywności i Żywienia oraz podmioty zrzeszające przedsiębiorców: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków oraz Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu. Dzisiaj ich przedstawiciele uroczyście podpisali „List intencyjny na rzecz optymalizacji wartości energetycznej lub/i składu produktów spożywczych w Polsce”. Projekt ma charakter otwarty, co oznacza że do prac mogą wciąż przystąpić inne organizacje.

Bardzo cenny dla tej inicjatywy jest fakt, że będzie realizowana we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia, który pełni wiodącą rolę w zakresie propagowania zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowego stylu życia, a zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 odgrywa również znaczącą rolę w zakresie promowania rozwiązań reformulacyjnych w Polsce i na forum Unii Europejskiej.

– Poprawa jakości żywieniowej produktów żywnościowych i ułatwienie konsumentom dostępu do tzw. „zdrowszej opcji” są wskazywane jako jedno z istotnych działań mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów, takich jak nadwaga i otyłość. Wytyczne w tym zakresie zawarte są m.in. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Istotna jest również konieczność dopasowania celów optymalizacyjnych do potrzeb i nawyków żywieniowych polskich konsumentów. Współpraca nauki i przemysłu w tej dziedzinie niewątpliwie może przyczynić się do poprawy jakości żywieniowej żywności w Polsce oraz korzystnych zmian w obszarze zdrowia publicznego – konkluduje prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie optymalizacji produktów spożywczych w Polsce doskonale wpisuje się w aktualne zalecenia Unii Europejskiej, co podkreślił Przewodniczący Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia ­ Wojciech Kałamarz: Unia Europejska zaleca krajom członkowskim wprowadzanie krajowych planów ulepszania produktów spożywczych. Rekomendowane jest podejmowanie działań przy współpracy z producentami żywności, sprzedawcami detalicznymi oraz sektorem gastronomii, aby zachęcić do ulepszania produktów spożywczych zgodnie z wytycznymi sektora zdrowia i promocji zdrowych wyborów żywieniowych w celu ułatwienia ich podejmowania. Polska inicjatywa zdecydowanie spełnia te oczekiwania.

– Producenci żywności od wielu lat podejmują skuteczne działania na rzecz poprawy jakości żywieniowej produktów spożywczych. Osiągają to poprzez innowacje oraz, tam gdzie to możliwe i właściwe, reformulację produktów. Dotyczy to m.in. redukcji soli, cukru, kwasów tłuszczowych nasyconych oraz kwasów tłuszczowych typu trans. Jednocześnie podejmowane są prace na rzecz podwyższenia wszędzie tam, gdzie to możliwe, zawartości takich składników jak błonnik, pełne ziarno, owoce, warzywa czy surowce mleczne. Branża prowadzi również działania na rzecz zróżnicowania wielkości opakowań i lepszego ich dopasowania do potrzeb konsumentów. Jednakże dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego o współpracy rozpoczyna nowy etap, jakim będzie podjęcie w Polsce skoordynowanych działań w tym zakresie z udziałem wszystkich znaczących uczestników łańcucha żywnościowego – wyjaśnia Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu PFPŻ ZP.

Oprócz Polskiej Federacji Producentów Żywności, sygnatariuszami listu są organizacje branżowe przemysłu spożywczego, których zaangażowanie jest kluczowe w kontekście wypracowywania przyszłych celów dla poszczególnych kategorii produktów.

– Przemysł czekoladowo-cukierniczy stale analizuje potrzeby konsumentów i poszerza asortyment oferowanych produktów uwzględniając zmieniające się zachowania konsumentów, innowacje, a także postęp naukowy w naukach żywieniowych. Jesteśmy przekonani, że nasze produkty, jeśli są spożywane w odpowiedzialny, umiarkowany sposób, mogą być częścią zbilansowanej diety.

Aby ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów oraz sprostać wymaganiom polityki żywieniowej UE, przygotowaliśmy jako branża katalog rozwiązań, które mogą być wdrażane przez producentów w zależności od rodzaju produktów i możliwości technologicznych. Katalog ten obejmuje: rozwiązania promujące świadomą konsumpcję, m.in.: wzrost asortymentu produktów o zróżnicowanej wielkości opakowań (porcji), modyfikacje składu i profilu żywieniowego produktu, tam gdzie jest to możliwe, pełną informację żywieniową dla konsumenta, odpowiedzialną komunikację marketingową do dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, że dziś zadeklarowana wola współpracy nauki i przemysłu zaowocuje skoordynowanymi działaniami na rzecz optymalizacji produktów spożywczych w Polsce – stwierdził Marek Przeździak – Prezes Zarządu Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych.

Jak podkreśliła Barbara Groele – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków: Zdrowie i rodzina to najważniejsze wartości w życiu Polaków. Starzejące się społeczeństwo, a także coraz większe zainteresowanie konsumentów prawidłowym żywieniem oraz spożywaniem wartościowych produktów to podstawowe powody, dla których należy wspierać i edukować konsumentów tym zakresie. Owoce, warzywa oraz ich przetwory, w tymi soki to produkty naturalne, bogactwo witamin, składników mineralnych, błonnika (w tym pektyn) i wielu innych fitoskładników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego Stowarzyszenie KUPS, które od wielu lat prowadzi działania prospołeczne, edukujące i informacyjne, aktywnie angażuje się w projekt optymalizacji wartości energetycznej i składu produktów spożywczych zainicjowany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz organizacje branżowe.

W inicjatywę zaangażowana jest Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, skupiająca największe sieci handlowe.

– Zainaugurowana dziś współpraca będzie miała duże znaczenie dla poprawy zdrowia Polaków i przeciwdziałania w naszym kraju chorobom dietozależnym. Pozwoli nam zaangażować podmioty z różnych sektorów rynku we wspólne kształtowanie większej świadomości żywieniowej – podkreśliła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Sieci handlowe już od pewnego czasu prowadzą działania w tym zakresie, ale dopiero obecna inicjatywa pomoże je ujednolicić i zintensyfikować na tyle, aby zwiększyć ich realny wpływ na społeczeństwo. Zmiana diety, także poprzez wprowadzenie do niej produktów o udoskonalonym składzie, przełoży się na zdrowie Polaków, a szczególnie młodszego pokolenia.

Co istotne, współpraca na rzecz optymalizacji wartości energetycznej lub/i składu produktów spożywczych w Polsce będzie przebiegać również przy współpracy z sektorem gastronomii i cateringu.

– Jako HoReCa, czujemy się odpowiedzialni za zdrowie konsumentów i ich edukację w zakresie zdrowego trybu życia. Jesteśmy gotowi – wraz z pozostałymi sygnatariuszami – podjąć wyzwanie wypracowania ogólnorynkowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości żywienia – konkluduje Marcin Zawadzki – Prezes Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu.