Loading the player ...

Wypowiedź: Małgorzata Twardochleb, Procontent Communication.

Jak wynika z raportu pt. „Czy Polak ufa swojemu pracodawcy?” ogłoszonego przez Procontent Communication ponad połowa Polaków (52%) ufa swoim pracodawcom. Tylko 17% badanych przyznaje, że nie darzy swojego szefa zaufaniem. Najczęstszym powodem utraty zaufania do pracodawcy jest brak dostępu do informacji (48% badanych), manipulowanie informacjami lub niemówienie całej prawdy (41% respondentów).

Czy ufa Pan/Pani swojemu pracodawcy?

Choć wyniki raportu dotyczące zaufania do pracodawców są lepsze niż w poprzednich latach, gdyż ponad połowa badanych ufa swoim przełożonym, to aż 21% respondentów jako powód braku zaufania podało fakt, iż firma oszukała ich we współpracy. Blisko 15% ankietowanych jako powód utraty zaufania wskazało, iż ich firma nieuczciwie zachowała się w stosunku do klientów w ramach obowiązującej współpracy.

Z jakich powodów nie ufa Pan(i) swojemu pracodawcy?

Zaufanie rośnie wraz z wykształceniem badanych. Wśród osób z wykształceniem zawodowym swojemu pracodawcy ufa jedynie 38% badanych, a wśród tych z wykształceniem wyższym blisko 60% respondentów. Gwałtowny spadek zaufania do pracodawców następuje jednak wraz z wiekiem badanych. Największym zaufaniem szefów darzą osoby młode. W wieku 25-34 lata prawie 60% ufa swoim pracodawcom, a po 50. roku życia już tylko 50%.

– Jak pokazują ostatnie badania, starania employer branding’owe i w zakresie komunikacji wewnętrznej firm powoli przynoszą pewien efekt. Około 10% więcej Polaków ufa swoim pracodawcom w porównaniu do 2013 roku. Niestety nadal często firmy z biegiem lat tracą zaufanie swoich pracowników. Nasze najnowsze badania pokazują, że firmy cieszą się dużym zaufaniem wśród młodych, a w wieku powyżej 35 lat to zaufanie do pracodawców gwałtowanie spada. Takie wyniki mogą wskazywać, że firmy dopasowując się do wyzwań pokolenia millenialsów i kolejnych pokoleń wchodzących na rynek, trochę zapominają komunikować do starszej kadry i pracowników z dłuższym stażem. To właśnie ci pracownicy przestają ufać swoim zarządom – podkreśla Iwona Kubicz, Prezes Procontent Communication.

Bardziej podejrzliwe w stosunku do swoich pracodawców są kobiety. Tylko 49% badanych Polek i aż 55% mężczyzn ufa swoim przełożonym. „Jeśli kierować się wynikami przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polaków badań to ważne jest, aby w programach komunikacji wewnętrznej bardziej angażować Panie, gdyż to one mogą być kluczem do zbudowania wizerunku pracodawcy godnego zaufania – podkreśla Iwona Kubicz z Procontent.