Loading the player ...

Wypowiedź: Tomasz Balcerowski, Dyrektor Biura Underwritingu Ubezpieczeń OC, TUiR WARTA.

Nie ma już odwrotu. Obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych tzw. RODO. Nasze dane osobowe muszą być dobrze chronione, bo inaczej firmy mogą narazić się na wysokie kary. Czy od wycieku danych lub naruszenia nowych przepisów można się ubezpieczyć?