Loading the player ...

Wypowiedź: Izabela Bartnicka, Grupa Pracuj.

35% pracujących Polaków aktywnie szuka lub rozważa zmianę miejsca pracy – wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl. W grupie tej znajdują się głównie osoby w wieku 30-39 lat, posiadające wykształcenie wyższe i staż pracy powyżej 3 lat. Głównym motywatorem ich decyzji jest chęć otrzymania wyższego wynagrodzenia.

– Osoby, które myślą o zmianie pracy to przede wszystkim specjaliści z pewnym doświadczeniem zawodowym. Jest to grupa osób w wielu 30-35, a nawet 39 lat. Są one najbardziej aktywne i nastawione na rozwój oraz najchętniej podejmują decyzje o zmianie zatrudnienia – mówi newsrm.tv Izabela Bartnicka, Grupa Pracuj.

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój” aż 52% poszukujących pracy osób posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, podczas gdy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło zatrudnionych jest odpowiednio 6% i 3%.

Głównym powodem zmiany miejsca pracy jest wysokość wynagrodzenia – taką deklarację składa aż 45% badanych. Na decyzję tę wpływa również chęć rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania umiejętności czy udziału w nowych projektach (15%). Chęć zmiany pracy wynika także z niezadowolenia z obecnych warunków zatrudnienia (9%) lub nadmiernego stresu (7%). Istotne znaczenie odgrywa również zbyt duża odległość firmy od miejsca zamieszkania (6%) oraz atmosfera w pracy (5%).

– Coraz częściej zwracamy uwagę na to, jak nam się pracuje. Czy te 8 godzin, które spędzamy w pracy jest dla nas czasem miłym i przyjemnym, w którym realizujemy się zarówno zawodowo jak i towarzysko – dodaje Izabela Bartnicka.