Loading the player ...

Wypowiedź: Zbigniew Stopa, prezes zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Polski rynek węgla w roku 2015 jest bardzo trudnym rynkiem. Sądzę, że 2016 nie będzie lepszy chociażby dlatego, że benchmarkiem dla ceny węgla w 2016 roku będą ceny z 2015 roku. Działania restrukturyzacyjne, które zamierza się przeprowadzić w Kampanii Węglowej powodują, że Kampania Węglowa wyzbywa się po niskich cenach dosyć duże ilości węgla. Powoduje to znaczny spadek cen – mówi newsrm.tv Zbigniew Stopa, prezes zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka”.

Efekty widać po wynikach np. zysk netto spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” w tym roku już jest niższy o 11 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wynik EBITDA wyniósł 144,4 mln zł, EBIT sięgnął 48,2 mln zł, a zysk netto: 32,7 mln zł. Osiągnięte wyniki, choć wyróżniające Spółkę pozytywnie na tle branży, są niższe niż wypracowane w tym samym okresie rok wcześniej.

– „Bogdanka” po zakończeniu inwestycji ma zdolności produkcyjne na poziomie 10,5 do 11,5 mln ton, a w tym roku planujemy umieścić ok 9,5 mln ton węgla. O ok 1 mln tony węgla musimy zredukować produkcję. Patrząc na przychody finansowe to jest znaczy ubytek pieniędzy w spółce – dodaje Zbigniew Stopa.

Zgodnie z  planem oszczędnościowym, Spółka prowadzi również politykę zmierzającą do zmniejszenia zatrudnienia. W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia odbywa się poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, który nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W ramach programu oszczędnościowego na 2015 r. przewidziane jest również ograniczenie usług obcych w tym outsourcingu oraz dostosowanie robót przygotowawczych do planowanego poziomu wydobycia.

Jednocześnie Zarząd analizuje politykę dywidendową na kolejne lata biorąc pod uwagę lokalne i globalne trendy oraz warunki cenowe. Spółka jako kluczowe traktuje zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej. Polityka dywidendowa na kolejne lata zostanie przyjęta i ogłoszona do 30 czerwca 2015 r. wraz ze zaktualizowaną strategią działalności na lata 2015-2020.