Szkoda AC po wypadku samochodowym

Powstała szkoda AC po wypadku samochodowym likwidowana jest z ubezpieczenia właściciela samochodu.

Niemieccy kierowcy coraz częściej ulegają wypadkom i kolizjom samochodowym na polskich drogach. Każde uszkodzenie powstałe w wyniku takiego zdarzenia jest likwidowane właśnie z ubezpieczenia autocasco posiadacza samochodu. Warto jednak po uszkodzeniu pojazdu zgłosić się do rzeczoznawcy samochodowego, który wykona dla kierowcy, co ważne w języku niemieckim niezbędną opinie techniczną samochodu. Szkoda AC po wypadku samochodowym może zostać rozpoczęta jeszcze na terenie Polski bez konieczności transportu pojazdu i bezpośrednio po samym zajściu.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy?

Kwalifikowany rzeczoznawca wykonuje oględziny uszkodzonego pojazdu w terminie siedmiu dni od zgłoszenia szkody AC po wypadku samochodowym. Co ważne profesjonalnie wykonana opinia techniczna oraz ocena techniczna pojazdu jest podstawą do wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe należnego kierowcy odszkodowania.