Loading the player ...

Wypowiedź: Łukasz Sójka, dyrektor zarządzający ATOTA Sp. z o.o., Spółki która jest odpowiedzialna za stworzenie serwisu ZapraszamNaRozmowe.pl.

Znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy jest sporym wyzwaniem, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Pracodawcy obawiają się, że infrastruktura ich firm nie jest dostosowana do wymogów tej grupy społecznej.

– Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce stanowi pewien problem. Blisko 90% osób niepełnosprawnych zdolnych do podjęcia pracy nie znajduje zatrudnienia. A na przykład w Szwecji wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych wynosi aż 60%. W związku z tym na tym polu mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia– mówi newsrm.tv Łukasz Sójka, dyrektor zarządzający ATOTA Sp. z o.o., Spółki która jest odpowiedzialna za stworzenie serwisu ZapraszamNaRozmowe.pl.

Przeciwdziałaniu wykluczenia zawodowego osób niepełnosprawnych służy wiele narzędzi, programów społecznych i promocji form zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednym z takich narzędzi jest właśnie videorekrutacja.

– Videorekrutacje pomagają osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, a jednocześnie pozwalają zniwelować bariery, które stoją po stronie pracodawcy – stwierdza Łukasz Sójka.

Pracodawcy boją się zatrudniać osoby niepełnosprawne głównie z powodu niedostosowania infrastruktury swoich firm do ich wymogów. Tymczasem videorekrutacja umożliwia interaktywny kontakt między rekruterem a potencjalnym pracownikiem. Jeśli niepełnosprawny, który ubiega się o pracę dobrze wypadnie w videorozmowie, pracodawca może powierzyć mu obowiązki, które będzie wykonywał zdalnie.