Loading the player ...

Wypowiedź: Mariusz Hildebrand, wiceprezes zarządu, BIG InforMonitor, Piotr Badowski, dyrektor finansowy EULEO, Prezes Zarządu Polskiego Związku Windykacji

Problem nieterminowych płatności przez kontrahentów MŚP pogłębił się, wynika z najnowszej edycji Raportu BIG, prezentującego Indeks Zatorów Płatniczych BIG. Od września notowanie Indeksu BIG obniżyło się o 3,4 pkt. proc. i obecnie wynosi 12,6 pkt. Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to 69,5 tys. złotych. W co szóstej w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów, podczas gdy w poprzednim badaniu kłopoty na taką skalę sygnalizowała co dziesiąta firma. Na spadek Indeksu Zatorów Płatniczych BIG wpłynęło także rozczarowanie części przedsiębiorców efektem wzrostu gospodarczego. Nie zawsze płynność poprawiła się, tak jak się tego spodziewano.

Na większy problem z zatorami płatniczymi przełożyły się takie czynniki jak rosnąca wartość przeterminowanych należności, coraz większy odsetek firm, które często spotykają się z nieterminowym płaceniem (61 proc. w marcu 2015 vs 50 proc. sierpniu 2014). Dla spadku Indeksu miało również znaczenie dołączenie do próby nowych branż: produkcji i przetwórstwa oraz transportu. Obie zostały najbardziej narażone na konsekwencje związane z geopolitycznymi wydarzeniami 2014 r. i mocno odczuły sankcje nałożone przez Rosję na kraje UE. W przypadku przewoźników poza ograniczeniem transportu na wschód, w grę weszła też obawa przed skutkami wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców wjeżdżających do Niemiec.

– 61 proc. MŚP, borykających się z zatorami płatniczymi, a wyłącznie takie firmy uczestniczą w naszym badaniu, wskazuje, że opóźnione płatności za produkty i usługi są ich codziennością. W porównaniu z wrześniem 2014 r. odsetek ten wzrósł o 11 pkt. proc. To niepokojące wyniki, które pokazują, że nie zawsze poprawiająca się koniunktura wpływa na zmniejszenie problemu niewiarygodnych kontrahentów. Z tego powodu przedsiębiorcy nie potrafią jednoznacznie ocenić czy sytuacja gospodarcza działa na ich korzyść. 47 proc. firm uważa, że warunki gospodarcze im sprzyjają, podczas gdy 44 proc., twierdzi coś całkowicie przeciwnego – tłumaczy Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

Najnowsze badanie pokazuje, że średnio 42 proc. należności małych i średnich przedsiębiorstw jest opóźnionych. W co szóstej firmie w zatorach płatniczych utyka 75 proc. wartości sprzedanych usług i towarów. W poprzednim badaniu kłopoty na taką skalę sygnalizowała co dziesiąta firma. W czasie7 miesięcy o 10 proc. wzrósł udział firm, które mają przeterminowane należności o wartości powyżej 50 tys. zł. Obecnie szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę wynosi 69,5 tys. złotych.