Loading the player ...

Wypowiedź: Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP

W przygotowaniu jest już budżet na 2015 rok. Co nas czeka? Jak oceniają Pracodawcy RP to budżet pasywny. Brakuje w nim stymulacji dla lepszej działalności gospodarczej. Są też dobre informacje. Jak oceniają Pracodawcy
RP ustawa oparta jest na realistycznych założeniach makroekonomicznych i najprawdopodobniej nie  będzie potrzeby jej nowelizacji.