Loading the player ...

Wypowiedź: Katarzyna Fatyga, prezes Diners Club Polska.

W nadchodzącej przyszłości polskie MŚP zamierzają ciąć koszty – będzie to priorytet na najbliższe 12 miesięcy dla aż 41 proc. przedsiębiorców. W 2015 r. taki cel stawiało sobie tylko 9 proc. MŚP. W porównaniu do zeszłego roku polskie MŚP mają znacznie więcej obaw związanych z przyszłością. 23 proc. przedsiębiorców z sektora przewiduje pogorszenie swojej sytuacji finansowej.

– Dużym zaskoczeniem jest bardzo znaczący wzrost firm, które planują cięcia kosztów. W tym roku jest to 41 proc. firm, czyli cztery razy więcej niż w roku ubiegłym – mówi newsrm.tv Katarzyna Fatyga, prezes Diners Club Polska.

18 proc. przedsiębiorstw w przyszłym roku chce skupić się przede wszystkim na pozyskaniu nowych klientów. W 2015 r. było to głównym wyzwaniem, jakie stawiały przed sobą firmy z sektora – podjąć je zamierzało trzykrotnie więcej przedsiębiorców niż obecnie (61 proc.). 26 proc. firm będzie się starało utrzymać obecnych klientów. 8 proc. za najważniejsze zadanie uznało zwiększenie zatrudnienia. Co ciekawe, rok wcześniej przyjmowanie nowych pracowników nie było priorytetem dla żadnego z badanych przedsiębiorców.

– Cięcie kosztów nie musi oznaczać zwolnień pracowników. Redukcję etatów planuje 19 proc. firm, czyli tyle samo, co jesienią 2015 r. Połowa przedsiębiorstw chce utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie, a 13 proc. zwiększy liczbę etatów. Aż 8 proc. badanych firm uważa to za priorytet na najbliższe 12 miesięcy – dodaje Katarzyna Fatyga.

Sposobem na oszczędności może być m.in. lepsze zarządzanie wydatkami oraz wprowadzenie do firmy płatności bezgotówkowych. Na rynku są dostępne kompletne rozwiązania, które wspierają procesy zakupowe i pomagają zarządzać płatnościami całego przedsiębiorstwa.

Polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy oceniają kondycję swoich firm podobnie jak w tym samym okresie ubiegłego roku. Prawie połowa badanych (45 proc. wobec 49 proc. jesienią  2015 r.) uważa, że sytuacja finansowa ich firmy jest dobra lub bardzo dobra. 12 proc. przedsiębiorców deklaruje natomiast, że kondycja ich firmy jest zła lub bardzo zła. W 2015 r. negatywną ocenę wystawiło sobie 9 proc. przedsiębiorców.

Wyraźne pogorszenie nastrojów widoczne jest natomiast w kontekście oceny przyszłości sektora. Poprawy kondycji swojej firmy spodziewa się jedynie 24 proc. przedsiębiorców, czyli o 9 punktów procentowych mniej niż przed rokiem.

– 23 proc. badanych przedsiębiorców wyraziło obawę, że sytuacja ich firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy pogorszy się. W 2015 r. pesymistycznie na przyszłość firmy spoglądało tylko niecałe 10 proc. badanych. Spadł natomiast odsetek firm, które uważają, że sytuacja ich przedsiębiorstwa w ciągu roku nie zmieni się – taką deklarację złożyło niecałe 40 proc. badanych, wobec 50 proc. firm przed rokiem – mówi Katarzyna Fatyga.

Jaki był dla firm miniony rok? 51 proc. badanych ostatnie 12 miesięcy określiła, jako udane dla firmy, natomiast 45 proc. odniosła się do nich negatywnie. Przewidywania przedsiębiorców z 2015 r. w dużej mierze nie sprawdziły się. Co trzeci z nich twierdził wówczas, że sytuacja jego firmy w ciągu najbliższego roku polepszy się, a tylko 9 proc. miało negatywne przewidywania odnośnie przyszłości. Jesienią 2015 r. firmy z sektora MŚP planowały przede wszystkim pozyskanie nowych klientów (61 proc.), utrzymanie obecnych (23 proc.) oraz ograniczenie kosztów (9 proc.). Te plany udało się zrealizować 45 proc. przedsiębiorców. Dziś prawie 1/3 firm deklaruje, że nie osiągnęła zamierzonych celów.