Loading the player ...

Wypowiedź: Iwona Kozera, partner, szef Grupy Rynków Finansowych EY.

Coraz więcej wydatków i coraz mniej zysków osiąganych przez banki może odbić się na kieszeni klientów. Już coraz mniej na rynku pojawia się darmowych kont, bezpłatnych kart. Banki mogą szukać oszczędności, bo mogą czekać je spore wydatki.

– Banki w Polsce są w tej chwili pod presją wielu czynników, które powodują, że ich rentowność w najbliższym czasie może się zmniejszać. Te czynniki to przede wszystkim presja regulacyjna wywierana przez Unię Europejską. Są zwiększane wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jak również są coraz bardziej monitorowane czynniki, które dotyczą poziomu tworzonych rezerw. Również wszelkie inne koszty regulacyjne, związane z wprowadzeniem inicjatyw UE mają w Polsce coraz większe przełożenie na modele biznesowe banków. Powoduje to też powstanie obciążeń finansowych – mówi newsrm.tv Iwona Kozera, partner, szef Grupy Rynków Finansowych EY.

W naszym kraju mamy doczynienia dodatkowo z innymi presjami: sprawa kredytów frankowych, propozycja wprowadzenia podatku bankowego czy zwiększające się odpisy na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Może to skutkować podniesieniem opłat i próby redukcji kosztów. Banki mogą rezygnować z ulg przy kredytach. Pieniędzy mogą też szukać w portfelu klienta. – Niektóre banki wycofują się z prowadzenia rachunków za darmo, czy braku prowizji przy transakcjach. Jest też cała grupa kosztów, która musi podlegać dokładniejszemu przyjrzeniu się, żeby banki mogły bronić się przed niską rentownością – dodaje Iwona Kozera.