Loading the player ...

Nowe badania przeprowadzone przez Accenture pokazują, że migracje do chmury publicznej mogą przynieść znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. W ujęciu globalnym spadek może wynieść 5,9% całkowitej emisji, za którą odpowiedzialna jest branża IT lub prawie 60 milionów ton CO2 rocznie, co można porównać do usunięcia z dróg 22 milionów samochodów.

Raport „The Green Behind the Cloud”, oparty na autorskiej analizie Accenture, bazującej na doświadczeniu w przeprowadzeniu migracji do chmury dla setek klientów na całym świecie, przedstawia, w jaki sposób firmy mogą osiągnąć największe korzyści, z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska, dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej, niezależnie od tego jak zaawansowany jest u nich aktualnie proces migracji.

– O tym, jak poważnym zagrożeniem społecznym i ekonomicznym jest zmiana klimatu i jakie negatywne konsekwencje się z tym wiążą, mówi się od dawna. Jednak wciąż niewiele słychać o tym, jaki wpływ na ten stan ma branża IT. Dzisiaj energia elektryczna wykorzystywana do zasilania centrów przetwarzania danych i pojedynczych serwerów ma realny wpływ na emisję dwutlenku węgla. Firmy, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju powinny zwrócić uwagę na ten aspekt i podjąć działania, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ich działalności na środowisko. Jednym z takich działań jest migracja do chmury. Oczywiste jest, że za chmurą przemawia wiele korzyści finansowych, ale nowe badanie przeprowadzone przez Accenture pokazuje, że firmy przechodząc do chmury mogą osiągnąć także korzyści społeczne i środowiskowe – mówi Mariusz Chudy, Managing Director, Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture.

Analiza przeprowadzona przez Accenture na podstawie dotychczas przeprowadzonych projektów, pokazuje, że oszczędności wynikające z migracji do chmury wynoszą nawet 25 – 30% całkowitych kosztów posiadania własnej infrastruktury. Wynika to z większej elastyczności obciążenia, optymalnych wskaźników wykorzystania serwerów i bardziej energooszczędnej infrastruktury. Zrównoważony rozwój i korzyści finansowe wynikające z migracji do chmury mogą różnić się  w zależności od trzech kluczowych czynników: dostawcy chmury, poziomu jej optymalizacji oraz poziomu innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, możliwych dzięki chmurze.

Z analizy Accenture wynika, że nawet częściowa migracja do chmury może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 84% w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą. Jeszcze większą redukcję – nawet o 98%  można osiągnąć, dzięki projektowaniu aplikacji dedykowanych dla chmury.

– Chmura będzie odgrywać istotną rolę w procesie transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Trudno sobie dziś wyobrazić realizację Zielonego Ładu dla Europy bez aktywnych działań w zakresie rozpowszechnienia rozwiązań chmurowych, które w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Rozwiązania chmurowe z jednej strony pomagają w redukcji emisji CO2, a z drugiej stają się kluczowe w transformacji cyfrowej polskiej branży energetycznej. Co ważne, chmura staje się pomocna w osiąganiu neutralności emisyjnej, która coraz częściej pojawia się w strategiach polskich spółek – mówi Mariusz Przybylik, Managing Director, Accenture.

Presja, aby firmy działały zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zwiększając rentowność, jest coraz większa. Najnowsze badanie Accenture Strategy-UNGC wykazało, że 59% dyrektorów generalnych twierdzi, że już teraz wykorzystuje niskoemisyjną i odnawialną energię w swoich działaniach, podczas gdy 44% przewiduje osiągnięcie neutralności emisyjnej przez firmy w przyszłości. Ponadto dwie trzecie ankietowanych postrzega technologie, takie jak chmura, jako krytyczne czynniki przyspieszające zmiany i pozwalające im osiągnąć te cele. [1]

Z myślą o klientach, którzy chcą wykorzystać chmurę w swoich organizacjach w celu zmniejszenia śladu węglowego, Accenture udostępniło moduł Green Cloud Advisor jako część swojej platformy myNav dla klientów, którzy chcą sprawdzić aktualny wynik emisji CO2 w chmurze i zalecenia dotyczące zmniejszenia śladu węglowego.

Accenture jest wiodącym partnerem największych światowych dostawców chmury. Firma sfinalizowała z sukcesem ponad 20 000 projektów transformacji chmurowych. Aby umocnić swoją pozycję w tym obszarze, we wrześniu Accenture ogłosiło stworzenie Accenture Cloud First. W ciągu najbliższych trzech lat, firma zainwestuje 3 miliardy dolarów w nową usługę, która połączy doświadczenie 70 000 specjalistów zajmujących się transformacjami chmurowymi i nowymi technologiami, know-how, możliwości technologiczne, partnerstwa i ekosystem Accenture. Celem inicjatywy jest pomoc klientom ze wszystkich branż w zakresie migracji do chmury i przyspieszenie ich transformacji cyfrowej.

Raport „The Green Behind the Cloud” dostępny jest na stronie: www.accenture.com/greencloud.

[1] https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-109/Accenture-UNGC-CEO-Study.pdf#zoom=40