Loading the player ...

Wypowiedź: Maciej Kudyba, ekspert BGŻOptima.

Podarować dziecku na 18 urodziny ok. 100 tys złotych? To możliwe jeżeli zamiast wydać, zainwestuje się np. pieniądze z programu „Rodzina 500 plus”. Ile możemy zyskać, to już zależy od odkładanej kwoty i sposobu inwestowania.

– Możemy myśleć o bardziej konserwatywnym oszczędzaniu środków z programu „Rodzina 500 plus” lub też bardziej aktywnym. W pierwszym przypadku mówimy o koncie oszczędnościowym, w drugim wariancie o funduszach inwestycyjnych rynku pieniężnego. Osoby akceptujące bardziej ryzykowne rozwiązania mogą myśleć o funduszach mieszanych – mówi newsrm.tv Maciej Kudyba, ekspert BGŻOptima.

Już 100 zł odłożone co miesiąc na konto oszczędnościowe po 18 latach przyniesie ponad 26 tys. zł zysku. Inwestując całe 500 zł rodzice będą mogli podarować dziecku dobrej klasy samochód. Jak to możliwe? Pokazują to różne warianty oszczędzania: minimalistyczy, w którym odkładamy co miesiąc 100 zł, pośredni – 300 zł i wersję zakładająca przeznaczenie na przyszłość dziecka pełnych 500 zł. Zysk z każdej opcji został obliczony według trzech scenariuszy inwestycyjnych. W pierwszym założenie jest takie, że średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji przez 18 lat wyniesie 2,5 proc., w drugim będzie to 4,2 proc., w trzecim 5,3 proc.

Pierwszy scenariusz jest mocno konserwatywny, odpowiedni dla osób o niskiej tolerancji na ryzyko inwestycyjne, zainteresowanych lokowaniem środków na koncie oszczędnościowym. Drugi również jest mocno zachowawczy, obrazuje strategię inwestowania np. w fundusze pieniężne. Trzeci uwzględnia nieco wyższym profil ryzyka i odnosi się do inwestycji w fundusze mieszane.

W pierwszym  scenariuszu z dużą dozą pewności możemy wyliczyć ile pieniędzy uzbiera się na koncie po 18 latach. W obliczeniach eksperci uwzględnili regularne miesięczne wpłaty w tej samej wysokości, z miesięczną kapitalizacją, pomniejszone o „podatek Belki”. Nie brali pod uwagę natomiast korekty na wpływ inflacji na ostateczny wynik, jak również podatku z tytułu przekroczenia drugiego progu podatkowego. W drugim i trzecim scenariuszu wyliczenie zysku przysparza już większych trudności, gdyż wartość jednostki uczestnictwa podlega stałym zmianom. Dla uproszczenia przyjęto średnioroczną stopę zwrotu inwestycji w fundusze rynku pieniężnego oraz mieszane z ostatnich 10 lat.

W najbardziej konserwatywnym scenariuszu, w którym po prostu regularnie wpłacamy część lub całość środków z pomocy rządowej na konto oszczędnościowe, po 18 latach, przy założeniu średniej stopy zwrotu z inwestycji na poziomie 2,5 proc. otrzymamy: ponad 26 tys. zł przy wpłacie 100 zł, ponad 84 tys. zł przy wpłacie 300 zł i ponad 130 tys. zł przy wpłacie całości kwoty, czyli 500 zł.

Inwestycja w prosty, stosunkowo mało ryzykowny fundusz inwestycyjny oparty na obligacjach, przy założeniu, że średnia roczna stopa zwrotu może wynieść 4,2 proc., może przynieść: prawie 30 tys. zł przy wpłacie 100 zł miesięcznie, niemal 90 tys. zł przy wpłacie 300 zł i prawie 150 tys. w przypadku przeznaczenia na inwestycje całej kwoty 500 zł.

Jak analizują eksperci BGŻOptima kwoty te będą oczywiście większe, jeśli zdecydujemy się na potencjalnie bardziej zyskowne, ale też wiązane z większym ryzykiem instrumenty. I tak lokując środki w funduszu mieszanym, przy założeniu średniej rocznej stopy zwrotu na poziomie 5,3 proc. zmieniamy wpłacane co miesiąc 100 zł w ponad 32 tys. , 300 zł w ponad 97tys. zł, a 500 zł w ponad 163 tys.

Symulacje należy traktować ilustracyjnie. Jak podkreśla ekspert o ile dokonanie szacunków ile zgromadzimy pieniędzy w przypadku odkładania na koncie oszczędnościowym jest stosunkowo proste, w obu pozostałych scenariuszach określenie zysku z inwestycji jest trudne. Wyceny jednostek uczestnictwa ulegają stałych zmianom. Dla uproszczenia analitycy przyjęli średnioroczną stopę zwrotu inwestycji w fundusze rynku pieniężnego oraz mieszane z ostatnich 10 lat.