Loading the player ...

Wypowiedź: Marek Kułakowski, ekspert WEI

Co najmniej 30 firm pożyczkowych będzie musiało wycofać się z rynku, jeśli przyjęty zostanie projekt nowelizacji prawa pożyczkowego w formie zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów – ostrzega w swoim Raporcie ZPP: „Walka o polski rynek pożyczkowy w świetle nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim”.

Patrząc kompleksowo na regulacje można zauważyć, że one uderzają w segment rynku oferujący pożyczki o niższej wysokości i krótszym terminie zapadalności, czyli w zasadzie w część rynku online – ocenia Marek Kułakowski, ekspert WEI – W wyniku proponowanych zmian ten segment rynku może zostać „wycięty“. Przełoży się to na spadek konkurencyjności całego sektora i pogorszenie warunków dla konsumentów.

Największe kontrowersje zdaniem autorów budzą zapisy dotyczące ograniczenia kosztów kredytu, prolongaty spłaty kredytu, ograniczenia kosztów windykacji i utworzenie rejestru firm pożyczkowych. Inne propozycje zawarte w projekcie ustawy, takie jak zwiększenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ściślejsza współpraca KNF z Prokuraturą, czy surowsze sankcje karne za działalność bez zezwolenia zostały przez branżę przyjęte pozytywnie i nie wzbudzają większych kontrowersji.