Loading the player ...

Wypowiedź: Piotr Wojciński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Supermarketów.

Handlowcy protestują przeciw decyzjom Rady Miasta Warszawa dotyczącym odbieraniu i ograniczaniu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych  w Warszawie. Jednocześnie informują o skierowaniu pozwu zbiorowego  o odszkodowanie w wysokości 60-70 mln zł od miasta i wskazują na straty dla państwa przekraczające 100 mln zł na skutek zmiany w prawie miejscowym w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w Warszawie.

– Uchwała Rady Miasta wprowadziła zmiany, których efektem jest to, że wiele podmiotów funkcjonujących na rynku nie będzie miało szans na przedłużenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w Warszawie. To oznacza, że wiele firm będzie musiało zakończyć swoją działalność – mówi newsrm.tv Piotr Wojciński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Supermarketów

Handlowcy zwracają uwagę na konsekwencje działań Rady Miasta, w tym:  likwidację blisko 100 placówek handlowych, skutkujące stratami w wysokości 60-70 mln zł, pozbawienie zatrudnienia 1000 pracowników, dotychczas zatrudnionych w warszawskich sklepach, sprzedających alkohol, brak i uszczuplenie budżetu o 10 mln zł w formie dotychczasowych składek ZUS od zwolnionych pracowników, uszczuplenie budżetu państwa o 80 mln zł w 2016 roku z tytułu niezapłaconego podatku VAT od zlikwidowanych sklepów (już 36 mln zł nie zostało zapłacone).

– Uchwała, którą kontestujemy skróciła strefę ochronną ze 100 metrów do 50, powiększony został krąg podmiotów chronionych, a także przepisy zmieniły zasady pomiaru odległości od wejść od obiektu chronionego do sklepu – wyjaśnia Piotr Wojciński.

Polska Grupa Supermarketów (PGS) wystosowała Apel do Przewodniczącej Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o zawieszenie lub odwołanie spornej Uchwały, dotyczącej zmiany warunków sprzedaży alkoholu w stolicy. Szansa na zmianę uchwały pojawiła się na ostatniej sesji Rady Miasta. Niestety zabrakło kworum, czyli na sali było za mało radnych żeby można było przeprowadzić głosowanie.

Warszawscy handlowcy skupieni w ramach sieci sklepów TOP Market, Społem, Minuta8, Delica (PGS) apelują: W efekcie subiektywnych decyzji Rady Miasta st. Warszawy, pracę straci ponad 1000 osób a obciążenia dla budżetu państwa mogą sięgnąć ponad 100 mln zł, co na pewno nie pomoże obecnemu rządowi w realizacji sztandarowego projektu pozyskania 3,5 – 4 mld zł do budżetu Państwa.