Komisja Europejska pracuje nad systemami do walki z manipulacjami w transporcie

20 marca w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej konfederacji CORTE, podczas którego debatowano m.in. nad systemem automatycznego ważenia ciężarówek oraz plombowania tachografów w pojazdach. Członkowie zrzeszenia omówili projekty Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest ograniczenie naruszeń i manipulacji dokonywanych na terenie UE.

Marcowe spotkanie CORTE zostało zwołane z inicjatywy członków Enforcement Working Group, czyli grupy działającej na rzecz ujednoliconego systemu egzekwowania przepisów w całej UE i poza nią. Projekt, którym obecnie zajmuje się zespół, dotyczy automatycznego systemu ważenia pojazdów ciężarowych. Jak wskazują eksperci, zbyt duża masa samochodów z załadunkiem to jedno z najpoważniejszych naruszeń popełnianych przez firmy transportowe, które może skutkować nawet odbiorem licencji na wykonywanie przewozów. W Polsce, kara nakładana na przedsiębiorcę za przeciążenie pojazdu wynosi od 1500 do 15 000 złotych.

Komisja Europejska pracuje nad projektem wdrożenia systemu do automatycznego ważenia pojazdów ciężarowych. Według wstępnych ustaleń pomiary te miałyby odbywać się przy pomocy czujników zamontowanych przy osiach samochodu, a następnie wyniki te byłyby rejestrowane w tachografie. Prace Komisji w tym zakresie są o tyle istotne, że mogą ograniczyć problem przeciążonych pojazdów w wielu europejskich miastach. Z danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wynika, że nawet co trzecia ciężarówka poruszająca się po polskich drogach waży ponad wyznaczoną normę. Co warto podkreślić, przejazd takiego pojazdu o nacisku X ton można porównać do sytuacji, w której po tej samej nawierzchni porusza się X samochodów osobowych – mówi Piotr Żółty z firmy INELO, będącej członkiem CORTE.

Kolejnym tematem, którym zajęła się Komisja Europejska w celu walki z nieuczciwymi praktykami kierowców  jest plombowanie tachografów. Obecnie, zabezpieczeniu podlega tylko czujnik ruchu oraz tachograf, bez uwzględnienia okablowania systemu. Dużo wątpliwości budzi również brak jednolitych wytycznych co do samego procesu plombowania, który może różnić się w zależności od marki pojazdu oraz rodzaju tachografu.

Według wstępnych planów Komisji Europejskiej, projekt nowego, jednolitego systemu plombowania powinien zbiec się w czasie z obowiązkiem montowania inteligentnych tachografów w pojazdach ciężarowych. Jest to inicjatywa, mająca usprawnić prace inspekcji kontrolnych w całej Europie oraz utrudnić możliwość ewentualnych naruszeń ze strony kierowców. Według danych duńskiej policji, stale wzrasta liczba manipulacji związanych z tachografami. W ubiegłym roku było ich dwa razy więcej niż w roku 2015 – dodaje Piotr Żółty. 

Istotną zmianą w zakresie tachografów i ich wymiany bądź naprawy może okazać się również wytyczna, nad którą Komisja Europejska pracuje od dwóch lat. Od października 2012 r. firmy transportowe mają obowiązek montowania w tachografach czujników ruchu najnowszej generacji. Problematyczne okazują się jednak sytuacje, w których dochodzi do uszkodzenia wyłącznie czujnika ruchu w urządzeniu. W przepisach nie została bowiem doprecyzowana kwestia, czy przy naprawie element może być zastąpiony przez ten sam model czy jednak musi być wymieniony na nowszą wersję.

Stosowane praktyki różnią się w zależności od interpretacji przepisów przez warsztaty samochodowe. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do nakładania kar w wysokości około 1000 euro na przewoźników kontrolowanych przez francuską inspekcję drogową. Komisja Europejska ustaliła jednak, że przy wymianie wyłącznie elementu, a nie całego tachografu zastosowanie będzie miał stan rzeczy obowiązujący przy pierwszej rejestracji pojazdu. Jeśli w tym momencie w samochodzie zamontowany był czujnik starszej generacji to może on być zastosowany ponownie przy ewentualnej naprawie – wyjaśnia Żółty.

Wytyczna Komisji Europejskiej zacznie obowiązywać automatycznie wraz z jej publikacją. Według wstępnych planów organu nastąpi to jeszcze w tym półroczu.